Справка - декларация за броя на реализираните нощувки в местата за настаняване

Уважаеми Хотелиери,

Във връзка с изискването на чл. 116, ал. 2 и ал. 4 от новия Закон за туризма на интернет страницата на Министерството на икономиката и енергетиката от 01.08.2013 г. са публикувани образците на регистъра за настанените туристи и справката-декларация за броя на реализираните нощувки в местата за настаняване.

Считано от 01.08.2013 г. регистъра за настанените туристи ще се води електронно по дадения образец, а от 01.09.2013 г. справката-декларация за броя на реализираните нощувки ще се подава на определен за целта имейл на Община Стара Загора.

Формуляри

Декларация за електронния адрес на подателя - Декларация32.5 KB
Справка-декларация за броя на реализираните нощувки в местата за настаняване

Справка92 KB
Регистър за настанените туристи -Регистър74.5 KB

 

За допълнителна информация:

Г. Банова, стая 601, Община Стара Загора

телeфон (042) 614 621, електронна поща g.banova@starazagora.bgГорещ телефон
за сигнали