Справка - декларация за броя на реализираните нощувки в местата за настаняване

Уважаеми хотелиери,

Със Заповед № Т-РД-04-10 / 11.06.2019 г. на министъра на туризма е утвърден нов образец на регистър за настанените туристи в местата за настаняване, който е с ново съдържание на данните за настанените лица и за реализираните от тях нощувки.

Воденето на регистъра по утвърдения образец е задължително.

Образецът на регистъра може да намерите по-долу в информацията, както и на сайта на Министерството на туризма, секция ЕСТИ.

 

Формуляри

Декларация за електронния адрес на подателя - Декларация 32.5 KB
Справка-декларация за броя на реализираните нощувки в местата за настаняване - Справка 92 KB
Регистър за настанените туристи - Регистър 96.1 KB   Регистър  75.5 КВ

Видео уроци за работа с единната система за туристическа информация (ЕСТИ)

 

За допълнителна информация:

Г. Банова, стая 601, Община Стара Загора

телeфон (042) 614 621, електронна поща g.banova@starazagora.bgГорещ телефон
за сигнали