Издаване на Разрешение за удължено работно време след 23:00 часа на търговските обекти по чл.7, ал.5 от наредбата за обществения ред в община Стара Загора

Заявление за издаване на разрешение за удължено работно време след 23:00 часа на търговските обекти по чл.7, ал.5 от наредбата за обществения ред в община Стара Загора Декларация за липса на задължения към Община Стара Загора  Правно основание Наредба за обществения ред в община Стара Загора  - чл. 7, ал.…

Издаване на Разрешение за удължено работно време след 23:00 часа на заведения за хранене и развлечение и зали за хазартни игри

Заявление за издаване на разрешение за удължено работно време след 23:00 часа на заведения за хранене и развлечение и зали за хазартни игри Декларация за липса на задължения към Община Стара Загора  Правно основание Наредба за обществения ред в община Стара Загора  - чл. 7, ал. 2,3 и 4 Необходими…

Подаване на Справка - декларация за броя на реализираните нощувки в местата за настаняване

Декларация за електронния адрес на подателя Справка-декларация за броя на реализираните нощувки в местата за настаняване Регистър за настанените туристи Такса: няма Подаване на гишеУслугата може да бъде заявена на Работно…

Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи

Формуляри Заявление за издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи - Заявление  580.43 KB Зони определени по Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на община Стара Загора 243.85 KB Правно основание чл. 57 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) чл. 35-40 от Наредба за рекламната и информационна дейност на…

Горещ телефон
за сигнали