Издаване на Разрешение за удължено работно време след 23:00 часа на търговските обекти по чл.7, ал.5 от наредбата за обществения ред в община Стара Загора

Заявление за издаване на разрешение за удължено работно време след 23:00 часа на търговските обекти по чл.7, ал.5 от наредбата за обществения ред в община Стара Загора Декларация за липса на задължения към Община Стара Загора  Правно основание Наредба за обществения ред в община Стара Загора  - чл. 7, ал.…

Издаване на Разрешение за удължено работно време след 23:00 часа на заведения за хранене и развлечение и зали за хазартни игри

Заявление за издаване на разрешение за удължено работно време след 23:00 часа на заведения за хранене и развлечение и зали за хазартни игри Декларация за липса на задължения към Община Стара Загора  Правно основание Наредба за обществения ред в община Стара Загора  - чл. 7, ал. 2, 3 и 4…

Подаване на Справка - декларация за броя на реализираните нощувки в местата за настаняване

Описание на услугата 48.08 KB Декларация за електронния адрес на подателя Декларация 32.5 KB Справка-декларация за броя на реализираните нощувки в местата за настаняване Справка 92 KB Регистър за настанените туристи Регистър 96.1 KB   Регистър 75.5 КВ Такса: няма Подаване на гише Услугата може да бъде заявена на Работно място № 5 в Центъра за…

Горещ телефон
за сигнали