Прекратяване на категория на туристически обект

  Описание на услугата 85.59 KB Заявление за прекратяване на категоризация от физическо лице Заявление 30.5 KB Заявление за прекратяване на категоризация от ЕТ или юридическо лице Заявление 31.5 KB Документи, които се прилагат към заявлението: - Удостоверение за категоризиране – оригинал; - Копие на документ за собственост на обекта; - Копие на…

Издаване на Разрешение за удължено работно време след 23:00 часа на търговските обекти по чл.7, ал.5 от наредбата за обществения ред в община Стара Загора

Заявление за издаване на разрешение за удължено работно време след 23:00 часа на търговските обекти по чл.7, ал.5 от наредбата за обществения ред в община Стара Загора Декларация за липса на задължения към Община Стара Загора  Правно основание Наредба за обществения ред в община Стара Загора  - чл. 7, ал.…

Издаване на Разрешение за удължено работно време след 23:00 часа на заведения за хранене и развлечение и зали за хазартни игри

Заявление за издаване на разрешение за удължено работно време след 23:00 часа на заведения за хранене и развлечение и зали за хазартни игри Декларация за липса на задължения към Община Стара Загора  Правно основание Наредба за обществения ред в община Стара Загора  - чл. 7, ал. 2,3 и 4 Необходими…

Подаване на Справка - декларация за броя на реализираните нощувки в местата за настаняване

Декларация за електронния адрес на подателя Справка-декларация за броя на реализираните нощувки в местата за настаняване Регистър за настанените туристи Такса: няма Подаване на гишеУслугата може да бъде заявена на Работно…

Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи

Формуляри Заявление за издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи - Правно основание чл. 57 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) чл. 35-40 от Наредба за рекламната и информационна дейност…

Горещ телефон
за сигнали