Стратегическа карта за шум в околната среда на агломерация Стара Загора

Актуализирана стратегическа карта за шум в околната среда на агломерация Стара Загора - приета с Решение № 334 от 28.05.2020 г. на Общински съвет Стара Загора

План за действие за управление, предотвратяване и намаляване на шума в околната среда на агломерация Стара Загораприет с Решение № 1311 от 28.10.2021 г. на Общински съвет Стара Загора

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали