Издаване на Предписание за разкопаване при аварии на техническата инфраструктура

Размер на шрифта: A A A

Описание на услугата -38.16 KB

Заявление -217.37 KB

Документи, които се прилагат към заявлението:
- Схема за временна организация на движението (за първокласната мрежа), съгласувана с Пътна полиция;
- План-схема на разкопавания участък;
- Документ за внесен депозит съответстващ на стойността на възстановителните работи на обекта.

Срок: 3 дни

Такса: Таксата за издаване на предписание при авария е 50.00 лв.

Депозитът се определя по цени, определени в приложение № 1 от Наредба за разкопаване на техническата инфраструктура на територията на община Стара Загора:
Възстановяване на пътна настилка -140 лв. /кв.м./;
Възстановяване на терени без трайна настилка, банкети на пътища и зелени площи - 40 лв. /кв.м./;
Възстановяване на настилка от плочи - 60 лв. /кв.м./Възстановяване на бордюри - 35 лв. /на м/;

Горещ телефон
за сигнали