Издаване на Разрешение за дейности, свързани със зелената система на населеното място

Размер на шрифта: A A A

Описание на услугата -38.73 KB

Заявление -214.30 KB

Документи, които се прилагат към заявлението:
- Копие от документ за собственост или учредено право на строеж;
- Проект за озеленяване (при необходимост).

Срок: 30 дни

Такса: няма

Горещ телефон
за сигнали