Издаване на Разрешение за кратковременно затваряне на улици за строителна дейност

Образци
Заявление за кратковременно затваряне на улици за строителна дейност

Необходими документи
- Заявление за кратковременно затваряне на улици за строителна дейност
- Документ за платена такса
- Изрично пълномощно - в случаите, когато искането се подава от пълномощник

Срок за предоставяне на услугата - 14 дни

Такса
Такса за въвеждане на временна забрана за влизане или паркиране на отделни улици или участъци в тях, във връзка с извършване на строителна дейност

1. До едно денонощие:
 • - Първа зона – 50.00 лв. на час
 • - Втора зона – 45.00 лв. на час
 • - Трета зона – 40.00 лв. на час
 • - Четвърта зона – 35.00 лв. на час
 • - Пета зона – 30.00 лв. на час
 1. Супер зона – с граници: от ул.„Хаджи Димитър Асенов” до ул.“Свети Патриарх Евтимий” и от ул.„Свети Княз Борис” до ул.„Генерал Гурко”;
 2. Първа зона – Административно-делови център, включваща територията между улиците “Христо Ботев”, “Генерал Столетов”, “Свети Патриарх Евтимий” и “Свети Отец Паисий”;
 3. Втора зона – от изток на юг, запад и север около първа зона, както следва: ул.„Ангел Кънчев”, бул.„Славянски”, ул.„Димчо Стаев”,  ул.„Княз Александър Батенберг”, ул.„23 септември”, ул.„Спортна”, ул.„Августа Траяна” и ул.„Иван Вазов”;
 4. Трета зона – от изток на север, запад и юг около втора зона, както следва: бул.„Крайречен”, ул.„Хан Аспарух”, ул.„Ген.Ст.Тошев”,  ул.„12  пехотен  полк”,  ул.„Кенали”, ул.„Августа Траяна”, ул.„Дунав”, ул.„Стамо Пулев”, ул.„Бяло море”, ул.„Хаджи Димитър Асенов”, ул.„Герасим Папазчев”, бул.„Славянски”, кв.„Самара – 1,2,3”,  кв.„Лозенец”, кв.„Казански”, кв.„Три чучура – север и юг”, кв.„Железник”.
 5. Четвърта зона – кв.”Зора”, кв.”Кольо Ганчев”, Индустриална зона-юг, Индустриална зона “Голеш”;
 6. Пета зона – кв.”Дъбрава” и всички села от общината.

Банкова сметка
УниКредит Булбанк АД – клон Стара Загора
BIC код: UNCR BGSF
Банкова сметка –BG62 UNCR 7000 8422 2363 84
Код за вид плащане: 44 80 08

Подаване на гише
Услугата може да бъде заявена на Работни места № 7, 8 и 9 в Центъра за услуги и информация, в сградата на Община Стара Загора, бул."Цар Симеон Велики" № 107 - партерен етаж.
Работно време: 08:30-17:30 ч.(без прекъсване); всеки четвъртък до 19:30 ч.

Разрешение за кратковременно затваряне на улици за строителна дейност се издава от дирекция „Строителство и инвестиции“.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали