Издаване на Разрешение за направление и за извозване на изкопна земна маса

Размер на шрифта: A A A

Описание на услугата -38.45 KB

Заявление -216.26 KB

Документи, които се прилагат към заявлението:
-Копие на разрешение за строеж;
- Протокол за строителна линия - копие;
- Проект за временна организация на движението около строежа;
- Количествена сметка;
- № автомобили;
- Количество /куб.м./;
- Срок: от........... до...........


Срок:
5 дни


Такса:
Таксата за издаване на разрешение за извозване на земни маси е 50.00 лева.

Горещ телефон
за сигнали