Издаване на Удостоверение, че обособени дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба

Размер на шрифта: A A A

Описание на услугата -39.88 KB

Заявление -222.43 KB

Документи, които се прилагат към заявлението:
- Документ за собственост (копие);
- Удостоверение за наследници - когато се подава от наследници на починал собственик;
- Инвестиционни проекти.
Срок: 14 дни

Такса:
Таксата за издаване на удостоверение по чл. 202 от ЗУТ е 50.00 лв.

Горещ телефон
за сигнали