Издаване на Удостоверение по чл. 54а ал.2 от ЗКИР

Размер на шрифта: A A A

Описание на услугата -41.24 KB

Заявление -221.81 KB

Документи, които се прилагат към заявлението:
- Папка с данни и графични материали от измерванията на лицензиран изпълнител, CD с цифров модел на заснемане;
- Разрешение за строеж /копие/;
- Скица с виза за проектиране /копие/;
- Одобрен проект /копие/;
- Документ за собственост /копие/;
- Документ за платена такса.


Срок: 7 дни
Такса:
Таксата за издаване на удостоверение по чл. 54а, ал. 2 от ЗКИР е 15.00 лева.

Горещ телефон
за сигнали