Издаване на Удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство

Размер на шрифта: A A A

Описание на услугата -39.81 KB

Заявление -216.99 KB

Документи, които се прилагат към заявлението:
- Документи за собственост;
- Удостоверение за наследници (при необходимост);
- Документ за платена такса.


Срок:14 дни
бърза услуга - до 3 работни дни;
експресна услуга - в рамките на 2 работни дни;

Такса:
Таксата за издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство – 15.00 лв.

За извършване на бърза услуга до 3 работни дни таксата се удвоява.
За извършване на експресна услуга врамките на два работни дни таксата се утроява.

Горещ телефон
за сигнали