Издаване Скица - виза за проучване и проектиране

Размер на шрифта: A A A

Описание на услугата -41.04 KB

Заявление -298.2 KB

Документи, които се прилагат към заявлението:

- Документ за собственост: нотариален акт или договор за учредено право на строеж (копие);
-Удостоверение за наследници (копие) - при наследствен имот;
-Извадка от действащ План за застрояване (оригинал);
- ВиК и Ел. схеми от ПУП-ПЗ;
- Оригинални скици на имота от Община Стара Загора и от АГКК;
- Комбинирана скица от лицензиран геодезист;
- Предложение, нанесено на ксерокопие на скицата на имота;
-Документ за платена такса.

Срок: 14 дни
бърза услуга - до 3 работни дни;
експресна услуга - в рамките на 2 работни дни;

Такса:

Таксата за издаване на виза за проектиране /скица за недвижим имот с указан начин на застрояване/ - 25.00 лв.

За извършване на бърза услуга до 3 работни дни таксата се удвоява.
За извършване на експресна услуга в рамките на два работни дни таксата се утроява.

Горещ телефон
за сигнали