Издаване на Разрешение за разкопаване при ново строителство, ремонти и присъединявания

Заявление за издаване на разрешение за разкопаване при ново строителство, ремонти и присъединявания Правно основание Наредба за разкопаване на техническата инфраструктура на територията на Община Стара Загора – чл. 2   Необходими документи - Заявление за издаване на разрешение за разкопаване при ново строителство, ремонти и присъединявания - Разрешение за…

Презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца

Заявление 290.42 KB Необходими документи: - Заявление за заверка на скица - Документ за собственост /копие/ - нотариален акт, договор за учредяване право на строеж - Удостоверение за наследници /копие/ - при наследствен имот - Скица от община Стара Загора /оригинал/ - Документ за платена такса - Изрично пълномощно -…

Горещ телефон
за сигнали