Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация

Размер на шрифта: A A A


Описание на услугата -40.76 KB

Заявление -225.56 KB

Документи, които се прилагат към заявлението:
- Документ за собственост: нотариален акт, договор за учредено право на строеж (копие);
- Разрешение за строеж (копие);
- Екзекутивна документация за действително извършени СМР;
- Документ за платена такса.

Срок: 7 дни

Такса:
Таксата за удостоверяване с печат на внесена екзекутивна документация е 100.00 лева.

Горещ телефон
за сигнали