Възстановяване на внесен депозит за разкопаване

Размер на шрифта: A A A

Описание на услугата -40.90 KB

Заявление -217.77 KB

Документи, които се прилагат към заявлението:
- Копие от констативен протокол за приемане на обекта (с изтекъл тримесечен срок);
- Копие от разрешението за разкопаване;
- Документ за внесен депозит - оригинал.

Срок:3 месеца


Такса: няма

Горещ телефон
за сигнали