Възстановяване на внесен депозит за разкопаване

Образци
Заявление за възстановяване на внесен депозит за разкопаване

Правно основание
Наредба за разкопаване на техническата инфраструктура на територията на Община Стара Загора – чл. 10, ал. 4

Необходими документи
- Заявление за възстановяване на внесен депозит за разкопаване
- Констативен протокол за приемане на обекта /копие/
- Документ за внесен депозит /оригинал/
- Изрично пълномощно - в случаите, когато искането се подава от пълномощник

Депозитът се връща, както следва:

  • Депозитът от 80 % се връща след тримесечен изпитателен срок от датата на съставяне на констативния протокол за приемане и качество на възстановителните работи.
  • Депозитът от 20% се задържа за възстановяване на скрити недостатъци през гаранционния период и се възстановява при липсата им след изтичането му. Гаранционният срок е една година от датата на съставяне на констативния протокол.
  • Депозитът не се връща при неизпълнено предписание, установено с констативен протокол.
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали