Структура и контакти

Структура - 166.57 KB - приета с Решение № 63 от 26.01.2012 г. на Общински съвет Стара Загора, изменена с Решение № 605 от 21.02.2013 г., изменена с Решение № 761 от 27.06.2013 г., изменена с Решение № 6 от 26.11.2015 г., изменена с Решение № 134 от 28.01.2016 г.

 

Списък - Списък на лицата подали в срок Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество 

Списък - Списък на лицата не подали Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество 

  • Красимира Петрова Стоянова

   Директор

   (042) 614 807, 918 807

   307

   k.stoianova@starazagora.bg

   Мариана Тенева Павлова

   Старши специалист

   (042) 614 808, 614 826, 918 808, 918 826

   308

   m.pavlova@starazagora.bg

   Захаринка Генчева Аврамова

   Старши специалист

   (042) 614 808, 918 808

   308

   z.avramova@starazagora.bg

   Диана Миткова Бакалова

   Главен специалист

   (042) 614 808, 918 808

   308

   d.bakalova@starazagora.bg

   Радостина Динева Радева

   Старши експерт

   (042) 614 819, 918 819

   309

   r.radeva@starazagora.bg

   Росица Венциславова Колева

   Старши специалист

   (042) 614 819, 918 819

   309

   r.v.koleva@starazagora.bg

   Венета Стоева Желева

   Старши специалист

   (042) 614 819, 918 819

   309

   v.jeleva@starazagora.bg

   Мариана Иванова Василева

   Специалист

   (042) 614 809, 918 809

   309

   m.vasileva@starazagora.bg

   Христина Златкова Георгиева

   Главен специалист

   (042) 614 809, 918 809

   309

   h.georgieva@starazagora.bg

   Християна Драгомирова Михайлова

   Младши експерт

   (042) 614 809, 918 809

   309

   h.michailova@starazagora.bg

   Димана Атанасова Николаева

   Старши специалист

   (042) 614 809, 918 809

   309

   d.nikolaeva@starazagora.bg

   Диана Иванова Иванова

   Младши експерт

   (042) 614 881, 918 881

   310

   dianaivanova@starazagora.bg

   Антония Димова Андронова

   Главен специалист

   (042) 614 881, 918 881

   310

   a.dimova@starazagora.bg

   Десислава Тенчова Атанасова

   Специалист

   (042) 614 881, 918 881

   310

   d.t.atanasova@starazagora.bg

   Петранка Иванова Иванова

   Главен специалист

   (042) 614 888, 918 888

   партер изток

   p.ivanova@starazagora.bg

  • Цанка Иванова Ганева

   Директор

   (042) 614 638, 918 638, 600 906

   408

   c.ganeva@starazagora.bg

   • Иван Стефанов Иванов

    Началник отдел

    (042) 614 636, 918 636

    406

    i.ivanov@starazagora.bg

    Красимира Иванова Петкова

    Старши експерт

    (042) 614 632, 918 632

    412

    k.petkova@starazagora.bg

    Весела Тоскова Стамболова

    Старши експерт правно обслужване

    (042) 614 803, 918 803

    301

    v.stambolova@starazagora.bg

    Радостина Георгиева Баева

    Технически сътрудник

    (042) 614 853, 918 853

    партер цуи

    Веселина Добринова Димитрова

    Специалист

    (042) 614 637, 918 637, 600 906

    407

    v.dimitrova@starazagora.bg

    Мирослава Петкова Георгиева - Йорданова

    Началник сектор

    (042) 614 636, 918 636

    406

    m.jordanova@starazagora.bg

    Пламен Тодоров Желязков

    Старши инспектор

    (042) 614 632, 918 632

    412

    p.jeliazkov@starazagora.bg

    Златина Жекова Пенева

    Старши инспектор

    (042) 614 632, 918 632

    412

    z.peneva@starazagora.bg

    Мария Минева Димитрова

    Инспектор

    (042) 614 632, 918 632

    412

    m.m.dimitrova@starazagora.bg

    Светлозара Димчева Господинова

    Инспектор

    (042) 614 632, 918 632

    412

    Росица Георгиева Димитрова

    Инспектор

    (042) 614 632, 918 632

    412

    r.dimitrova@starazagora.bg

    Миглена Гошева Митева

    Инспектор

    (042) 614 632, 918 632

    412

    Божидар Атанасов Зюмбюлев

    Инспектор

    (042) 614 632, 918 632

    412

    Антония Николаева Гочева

    Инспектор

    (042) 601 161

    ул. М. М. Кусев № 5

    Ваня Димова Петрова

    Специалист

    (042) 601 161

    ул. М. М. Кусев № 5

    Даниела Динкова Папазова

    Счетоводител

    (042) 601 161

    ул. М. М. Кусев № 5

    Деян Пенчев Неделчев

    Старши инспектор

    (042) 601 161

    ул. М. М. Кусев № 5

    Динко Станимиров Георгиев

    Старши инспектор

    (042) 601 161

    ул. М. М. Кусев № 5

    Елена Иванова Дикова

    Специалист

    (042) 601 161

    ул. М. М. Кусев № 5

    Кичка Пейкова Гегова

    Старши специалист

    (042) 601 161

    ул. М. М. Кусев № 5

    Кремена Георгиева Иванова

    Инспектор

    (042) 601 161

    ул. М. М. Кусев № 5

    Кристина Стоянова Хлебарова

    Инспектор

    (042) 601 161

    ул. М. М. Кусев № 5

    Марийка Атанасова Георгиева

    Старши счетоводител

    (042) 601 161

    ул. М. М. Кусев № 5

    Минка Колева Стойчева

    Старши инспектор

    (042) 601 161

    ул. М. М. Кусев № 5

    Юлиана Иванова Йорданова

    Старши инспектор

    (042) 601 161

    ул. М. М. Кусев № 5

    Красимир Митрев Демирев

    Старши инспектор

    (042) 622 613

    ул. М. М. Кусев № 35

    Мария Петкова Василева

    Инспектор

    (042) 622 613

    ул. М. М. Кусев № 35

    Даниела Евтимова Стефанова

    Специалист

    (042) 622 613

    ул. М. М. Кусев № 35

    Соня Апостолова Апостолова

    Специалист

    (042) 622 613

    ул. М. М. Кусев № 35

    Златомира Тошкова Александрова

    Специалист

    (042) 622 613

    ул. М. М. Кусев № 35

    Мариета Славова Вътева

    Инспектор

    (042) 622 613

    ул. М. М. Кусев № 35

    Таня Димова Георгиева

    Инспектор

    (042) 622 613

    ул. М. М. Кусев № 35

    Теодора Ангелова Крамарска

    Инспектор

    (042) 622 613

    ул. М. М. Кусев № 35

    Цветка Желева Атанасова

    Инспектор

    (042) 622 613

    ул. М. М. Кусев № 35

    Петинка Начева Мутафова

    Инспектор

    (042) 646 076

    бул. Цар Симеон Велики № 28

    Радка Танева Станчева

    Специалист

    (042) 646 076

    бул. Цар Симеон Велики № 28

    Светла Дичева Тенева

    Специалист

    (042) 646 076

    бул. Цар Симеон Велики № 28

    Ганка Неделчева Кюмюрева

    Специалист

    (042) 264 027

    ул. Ангел Кънчев № 70

    Мария Желева Господинова

    Старши инспектор

    042) 264 027

    ул. Ангел Кънчев № 70

    Татяна Стоянова Рачева

    Специалист

    (042) 264 027

    ул. Ангел Кънчев № 70

    Тодорка Начева Бонева

    Старши инспектор

    (042) 264 027

    ул. Ангел Кънчев № 70

   • Петър Тодоров Величков

    Началник отдел

    (042) 614 639, 918 639

    409

    p.velichkov@starazagora.bg

    Петя Тодорова Костова

    Началник сектор - Отчитане на разходи

    (042) 614 640, 918 640

    410

    p.kostova@starazagora.bg

    Силвия Генова Пиркова-Желева

    Счетоводител

    (042) 614 865, 918 865

    410

    s.pirkova@starazagora.bg

    Димана Михайлова Косева

    Счетоводител

    (042) 614 865, 918 865

    410

    d.koseva@starazagora.bg

    Ивелина Динкова Желязкова

    Старши счетоводител

    (042) 614 643, 918 643

    413

    i.jelyazkova@starazagora.bg

    Мария Желева Стоева

    Старши счетоводител

    (042) 614 657, 918 657

    417

    m.stoeva@starazagora.bg

    Росица Иванова Митева

    Старши счетоводител

    (042) 614 657, 918 657

    417

    r.miteva@starazagora.bg

    Валентина Панайотова Чуканова

    Счетоводител

    (042) 614 648, 918 648

    418

    v.chukanova@starazagora.bg

    Живка Георгиева Вълчева

    Счетоводител

    (042) 614 648, 918 648

    418

    j.valcheva@starazagora.bg

    Минка Николова Иванова

    Старши счетоводител

    (042) 614 658, 918 658

    418

    m.n.ivanova@starazagora.bg

    Маргарита Райчева Киркова

    Счетоводител

    (042) 614 648, 618 648

    418

    София Миткова Кирилова

    Счетоводител

    (042) 614 648, 918 648

    418

    s.kirilova@starazagora.bg

    Зорница Светославова Стоянова

    Началник сектор - Отчитане на приходи

    (042) 614 643, 918 643

    413

    z.stoianova@starazagora.bg

    Добринка Стоянова Кунева

    Счетоводител

    (042) 614 640, 918 640

    410

    d.gencheva@starazagora.bg

    Таня Неделчева Колева

    Счетоводител

    (042) 614 644, 918 644

    414

    t.koleva@starazagora.bg

    Кунка Николова Атанасова

    Счетоводител

    (042) 614 645, 918 645

    415

    k.atanasova@starazagora.bg

    Мариана Георгиева Ножчева

    Старши счетоводител

    (042) 614 645, 918 645

    415

    m.nojcheva@starazagora.bg

    Радостина Иванова Станилова

    Счетоводител

    (042) 614 645, 918 645

    415

    r.stanilova@starazagora.bg

    Стефан Иванов Салабашев

    Старши специалист

    (042) 614 646, 918 646

    416

    s.salabashev@starazagora.bg

    Христина Райкова Костова

    Старши счетоводител

    (042) 614 657, 918 657

    417

    h.kostova@starazagora.bg

    Стоян Иванов Иванов

    Счетоводител

    (042) 614 648, 918 648

    418

    s.i.ivanov@starazagora.bg

    Николина Щилиянова Денева

    Счетоводител

    (042) 614 658, 918 658

    418

    n.dragomanova@starazagora.bg

    Танка Динева Карушкова

    Счетоводител

    (042) 614 893, 918 893

    каса цуи

    t.karushkova@starazagora.bg

    Тодорка Георгиева Ангелова

    Специалист

    (042) 614 893, 918 893

    каса цуи

   • Снежана Станчева Денева

    Началник отдел

    (042) 614 634, 918 634

    404

    s.deneva@starazagora.bg

    Антоанета Христова Колева

    Главен експерт

    (042) 614 641, 918 641

    411

    a.koleva@starazagora.bg

    Ангел Стефанов Ангелов

    Главен експерт

    (042) 614 697, 918 697

    411

    a.angelov@starazagora.bg

    Антоанета Петрова Русева

    Старши експерт

    (042) 614 641, 918 641

    411

    a.ruseva@starazagora.bg

    Нина Добрева Гешева

    Главен експерт

    (042) 614 641, 918 641

    411

    n.gesheva@starazagora.bg

    Живка Христова Кукова

    Старши експерт

    (042) 614 641, 918 641

    411

    j.h.kukova@starazagora.bg

    Милка Желева Ламбова

    Главен експерт

    (042) 614 635, 918 635

    405

    m.lambova@starazagora.bg

  • Цена Веселинова Велкова

   Директор

   (042) 614 801, 918 801

   302

   c.velkova@starazagora.bg

   • Маргарита Стоянова Станимирова-Кемчева

    Старши юрисконсулт

    (042) 614 803, 918 803

    301

    m.stanimirova@starazagora.bg

    Даниела Иванова Желязкова

    Старши юрисконсулт

    (042) 614 804, 918 804

    304

    d.jeliazkova@starazagora.bg

    Соня Станимирова Николова-Минчева

    Старши юрисконсулт

    (042) 614 817, 918 817

    317

    s.nikolova@starazagora.bg

    Добромира Желева Вълчева

    Старши юрисконсулт

    (042) 614 817, 918 817

    317

    d.j.valcheva@starazagora.bg

   • Митра Иванова Христова

    Началник отдел

    (042) 614 633, 918 633

    403

    m.hristova@starazagora.bg

    Катя Йорданова Димова

    Главен експерт

    (042) 614 633, 918 633

    403

    k.dimova@starazagora.bg

    Даниела Васкова Вътева

    Старши специалист

    (042) 614 631, 918 631

    401

    d.vateva@starazagora.bg

    Златина Горчева Иванова

    Старши специалист

    (042) 614 631, 918 631

    401

    z.ivanova@starazagora.bg

    Иванка Михайлова Кавръкова

    Старши специалист

    (042) 614 631; 918 631

    401

    i.kavrakova@starazagora.bg

    Камелия Гошова Лазарова

    Специалист

    (042) 614 631; 918 631

    401

    k.lazarova@starazagora.bg

   • Атанас Колев Пашов

    Началник отдел

    (042) 614 694, 918 694

    214

    a.pashov@starazagora.bg

    Жанета Димитрова Маринова

    Главен експерт

    (042) 614 859, 918 859

    партер цуи

    j.marinova@starazagora.bg

    Ирина Василева Димова

    Главен експерт Компютърни системи

    (042) 614 642, 918 642

    807

    i.dimova@starazagora.bg

    Ана Вълчева Монева

    Главен експерт Компютърни системи

    (042) 614 642, 918 642

    807

    a.moneva@starazagora.bg

    Красимира Пейкова Кънчева

    Главен експерт Компютърни системи

    (042) 614 642, 918 642

    807

    k.kancheva@starazagora.bg

    Мирослава Ангелова Георгиева

    Старши експерт Компютърни системи

    (042) 614 642, 918 642

    807

    m.a.georgieva@starazagora.bg

    Гергана Бойкова Златанова

    Старши експерт Компютърни системи

    (042) 614 642, 918 642

    807

    g.zlatanova@starazagora.bg

    Марин Матеев Йорданов

    Старши експерт Компютърни системи

    (042) 614 642, 918 642

    807

    m.yordanov@starazagora.bg

    Димка Петкова Делчева

    Старши специалист

    (042) 614 875, 918 875

    партер цуи

    d.p.delcheva@starazagora.bg

    Росица Панайотова Ненова

    Старши специалист

    (042) 614 858, 918 858

    партер цуи

    r.nenova@starazagora.bg

    Анна Малчева Димитрова

    Старши специалист

    (042) 614 857, 918 857

    партер цуи

    a.dimitrova@starazagora.bg

    Лиляна Тончева Генова

    Старши специалист

    (042) 614 889, 918 889

    партер цуи

    l.genova@starazagora.bg

    Евгения Бончева Димитрова

    Старши специалист

    (042) 614 856, 918 856

    партер цуи

    ev.dimitrova@starazagora.bg

    Теодора Веселинова Локова - Гергинова

    Специалист

    (042) 614 851, 918 851

    партер цуи

    t.gerginova@starazagora.bg

    Дияна Христова Неделчева

    Старши специалист

    (042) 614 851, 918 851

    партер цуи

    d.nedelcheva@starazagora.bg

    Яна Ленкова Алексиева

    Старши специалист

    (042) 614 896, 918 896

    партер цуи

    y.alexieva@starazagora.bg

    Светлана Колева Москова

    Специалист

    (042) 614 851, 918 851

    партер цуи

    Жасмина Николаева Юнгарева

    Старши специалист

    (042) 614 851, 918 851

    партер цуи

    j.ungareva@starazagora.bg

   • Боян Борисов Даскалов

    Началник отдел

    (042) 614 805, 918 805

    305

    b.daskalov@starazagora.bg

    Радостина Петева Стоева

    Специалист

    (042) 626 851

    ул. Хаджи Димитър Асенов № 22

    r.stoeva@starazagora.bg

    Таня Николаева Атанасова

    Старши специалист

    (042) 626 851

    ул. Хаджи Димитър Асенов № 22

    t.atanasova@starazagora.bg

    Стефка Тянкова Нанковска

    Главен специалист

    (042) 277 176

    ул. Младост № 29

    s.nankovska@starazagora.bg

    Ана Митева Малчева

    Старши специалист

    (042) 279 198

    ул. Младост № 29

    a.malcheva@starazagora.bg

    Петър Георгиев Карапенев

    Главен специалист

    (042) 268 072

    ул. Ангел Кънчев № 70

    p.karapenev@starazagora.bg

    Калина Динева Стоянова

    Старши специалист

    (042) 269 023

    ул. Ангел Кънчев № 70

    k.d.stoianova@starazagora.bg

    Ганко Тенев Ганев

    Главен специалист

    (042) 603 401

    кв. Лозенец, площад Победа

    g.ganev@starazagora.bg

    Цеца Янкова Делчева

    Главен специалист

    (042) 690 006

    кв. Зора, ул. Камчия № 3

    c.delcheva@starazagora.bg

    Велико Савов Савов

    Главен специалист

    (042) 602 859

    ул. Хаджи Димитър Асенов № 22

    v.s.savov@starazagora.bg

    Жана Тодорова Вътева

    Старши специалист

    (042) 645 117

    ул. Княз Александър Батенберг № 19

    j.vyteva@starazagora.bg

    Станка Марчева Атанасова

    Главен експерт

    (042) 614 610, 918 610

    партер изток

    s.atanasova@starazagora.bg

    Николай Василев Бозев

    Технически изпълнител

    (042) 614 624, 918 624

    партер тц

    Силвия Йорданова Минчева

    Старши експерт

    (042) 614 652, 918 652, 600 105

    202

    s.mincheva@starazagora.bg

    Силвия Желязкова Димитрова

    Старши експерт

    (042) 614 655, 918 655, 600 272

    207

    s.j.dimitrova@starazagora.bg

    Радостина Донева Кирилова

    Младши експерт

    (042) 614 802, 918 802

    302

    r.kirilova@starazagora.bg

    Божана Теодорова Димитрова

    Старши експерт

    (042) 614 655, 918 655, 600 272

    207

    b.dimitrova@starazagora.bg

    Стойка Николова Чобанова

    Старши експерт

    (042) 614 869, 918 869

    710

    Николай Манев Дрянков

    Главен специалист

    (042) 603 175

    ул. Княз Александър Батенберг № 19

    n.dryankov@starazagora.bg

    Севдалина Петрова Георгиева

    Главен специалист

    (042) 607 093

    ул. Българско Възраждане № 21

  • Галина Петрова Васева

   Началник отдел

   (042) 614 695, 918 695

   213

   g.vaseva@starazagora.bg

   Надежда Илиева Георгиева

   Главен експерт

   (042) 614 695, 918 695

   215

   n.videva@starazagora.bg

   Ивелина Антоанетова Илиева

   Старши експерт

   (042) 614 615, 918 615

   215

   i.a.ilieva@starazagora.bg

   Мариана Николаева Николова

   Младши експерт

   (042) 614 615, 918 615

   215

   mariana.nikolova@starazagora.bg

   Минка Русева Бойчева

   Старши специалист

   (042) 614 654, 918 654, 600 167

   204

   m.r.boicheva@starazagora.bg

  • Николай Тотков Стоев

   Началник отдел

   (042) 601 667

   ул. Хаджи Димитър Асенов № 22

   Биляна Миткова Стоянова

   ул. Хаджи Димитър Асенов № 22

   (042) 601 667

   Даниел Георгиев Симеонов

   Младши експерт - правно обслужване

   (042) 614 817

   317

   Таня Иванова Средкова

   Младши специалист - икономист по труда

   (042) 614 820

   401

  • Гино Кирилов Гинов

   Ръководител звено

   (042) 614 895, 918 895

   партер изток

   g.ginov@starazagora.bg

   Валя Георгиева Бързева

   Технически сътрудник - административно обслужване

   (042) 614 895, 918 895

   партер изток

   v.barzeva@starazagora.bg

  • Йордан Станев Киндалов

   Главен специалист-отговорник на гробищен парк

   (042) 681 056

   Гробищен парк

   Евгения Ненкова Генчева

   Старши специалист регистратор

   (042) 614 888, 918 888

   партер изток

   e.gencheva@starazagora.bg

   Добросвета Колева Ганчева

   Старши специалист регистратор

   (042) 614 888, 918 888

   партер изток

   d.gancheva@starazagora.bg

   Николина Жечева Калчева

   Старши специалист регистратор

   (042) 614 888, 918 888

   партер изток

   n.kalcheva@starazagora.bg

  • Господин Генчев Динев

   Отговорник звено

   (042) 614 816, 918 816

   316

   g.dinev@starazagora.bg

   Веска Господинова Василева

   Домакин

   (042) 614 816, 918 816

   316

   v.vasileva@starazagora.bg

   Гергана Иванова Иванова

   Специалист

   (042) 614 855, 918 855

   партер цуи

   Атанаска Ганчева Петкова

   Технически сътрудник -копирна техника

   (042) 614 684, 918 684

   721

   Радка Димова Иванова

   Домакин

   (042) 614 614, 918 614

   партер пропуск

   Неделчо Петров Нунев

   Организатор (Ел)

   (042) 614 623, 918 623

   Живка Гочева Генева

   Старши специалист - гражданско състояние

   (042) 614 855, 918 855

   партер цуи

  • Добромир Недялков Дерменджиев

   Ръководител звено

   (042) 603 387

   ул. Цар Иван Шишман № 83

   d.dermendgiev@starazagora.bg

   Павлина Димитрова Вакова

   Младши специалист - ценообразуване

   (042) 628 658

   ул. Цар Иван Шишман № 83

   Донка Иванова Иванова

   Технически сътрудник

   (042) 628 658

   ул. Цар Иван Шишман № 83

   d.i.ivanova@starazagora.bg

   Мариана Иванова Бозева

   Старши специалист инвеститор

   (042) 253 056

   6ул. Цар Иван Шишман № 83

   m.bozeva@starazagora.bg

   Недялко Димитров Недялков

   Старши специалист инвеститор

   (042) 601 813

   ул. Цар Иван Шишман № 83

   n.nedialkov@starazagora.bg

   Дони Йорданов Донев

   Старши специалист инвеститор

   (042) 601 813

   ул. Цар Иван Шишман № 83

   d.donev@starazagora.bg

   Йовка Иванова Минкова

   Младши специалист инвеститор

   (042) 628 877

   ул. Цар Иван Шишман № 83

   j.minkova@starazagora.bg

   Ивайло Минчев Пеев

   Старши специалист инвеститор

   (042) 628 877

   ул. Цар Иван Шишман № 83

   i.peev@starazagpora.bg

   Таньо Желев Станчев

   Старши специалист инвеститор

   (042) 628 877

   ул. Цар Иван Шишман № 83

   t.stanchev@starazagora.bg

   Нася Иванова Иванова

   Младши експерт - инвеститор

   (042) 628 666

   ул. Цар Иван Шишман № 83

   n.ivanova@starazagora.bg

   Марияна Колева Стоянова

   Старши специалист инвеститор

   (042) 628 666

   ул. Цар Иван Шишман № 83

   m.stoianova@starazagora.bg

   Радостина Ангелова Банкова

   Младши специалист

   (042) 614 840, 918 840

   510

   Надка Йорданова Максимова

   Старши специалист - инвеститор

   (042) 614 846, 918 846

   516

   Итка Колева Танева

   Младши специалист - технически услуги

   (042) 614 686, 918 686

   806

   Пламена Станчева Стойкова

   Младши специалист - инвеститор

   (042) 614 827, 918 827

   520

   p.stoikova@starazagora.bg

   Светла Колева Бъчварова

   Младши специалист технически услуги

   (042) 614 689, 918 689

   партер цуи

   s.bachvarova@starazagora.bg

   Светла Димитрова Будакова

   Старши експерт

   (042) 253 056

   ул. Цар Иван Шишман № 83

   s.budakova@starazagora.bg

  • Маргарита Златанова Ганева

   Ръководител звено

   (042) 614 682, 918 682

   622

   m.z.ganeva@starazagora.bg

   Живка Димитрова Кръстева

   Главен специалист общинска собственост

   (042) 614 682, 918 682

   622

   j.d.krasteva@starazagora.bg

   Марияна Димитрова Желева

   Старши специалист - общинска собственост

   (042) 614 672, 918 672

   612

   m.jeleva@starazagora.bg

   Цанка Върбанова Атанасова

   Старши специалист - общинска собственост

   (042) 614 679, 918 679

   619

   c.atanasova@starazagora.bg

   Донка Минева Сандева

   Инкасатор, наеми

   (042) 630 878

   ул. Цар Иван Шишман № 83

   d.m.sandeva@starazagora.bg

   Светла Рачева Тенева

   Инкасатор, наеми

   ул. Цар Иван Шишман № 83

   (042) 630 878

   s.r.teneva@starazagora.bg

  • Катерина Иванова Иванова

   Началник отдел

   (042) 614 662, 918 662

   613

   k.ivanova@starazagora.bg

   Валентина Веселинова Коева

   Старши специалист - общинска собственост

   (042) 614 667, 918 667

   607

   v.koeva@starazagora.bg

   Даниела Бончева Дунева

   Старши специалист - общинска собственост

   (042) 614 667, 918 667

   607

   d.duneva@starazagora.bg

   Златка Миткова Димитрова

   Старши специалист - общинска собственост

   (042) 614 668, 918 668

   608

   z.dimitrova@starazagora.bg

   Станка Иванова Йорданова

   Старши специалист - общинска собственост

   (042) 614 668, 918 668

   608

   s.jordanova@starazagora.bg

   София Иванова Желязкова

   Старши специалист - общинска собственост

   (042) 614 880, 918 880

   720

   s.jelejkova@starazagora.bg

   Снежина Павлова Петрова

   Началник отдел

   (042) 614 662, 918 662

   613

   s.petrova@starazagora.bg

   Десислава Иванова Серафимова - Чепилева

   Старши специалист - общинска собственост

   (042) 614 880, 918 880

   720

   d.serafimova@starazagora.bg

  • Кольо Иванов Чергеланов

   Началник отдел

   (042) 627 493

   Централен пазар

   Антония Тодорова Нончева

   Домакин

   (042) 256 112

   Централен пазар

   Тянка Иванова Монева

   Касиер

   (042) 256 112

   Централен пазар

  • Александър Йорданов Чалъков

   Началник отдел

   (042) 614 611, 918 611

   партер

   a.chalakov@starazagora.bg

  • Румяна Димитрова Чергеланова

   Началник автогара

   (042) 620 708

   Автогара - Стара Загора

   Диспечер транспортни средства

   Автогара - Стара Загора

   (042) 605 349

   Касиер

   (042) 681 797

   Автогара - Стара Загора

  • Христо Стоянов Шишков

   Ръководител инспекторат

   (042) 614 605, 918 605

   705

   h.shishkov@starazagora.bg

   Валентин Ганчев Георгиев

   Главен експерт, защита на населението

   (042) 614 602, 918 602

   802

   Милко Желев Кертиков

   Главен експерт, обществен ред и сигурност

   (042) 614 873, 918 873

   713

   Цветелина Симеонова Мангърова

   Главен инспектор - обществен ред

   (042) 614 873, 918 873

   713

   Кирил Димитров Кирилов

   Инспектор - обществен ред

   (042) 614 873, 918 873

   713

   Николай Недялков Недялков

   Инспектор - обществен ред

   (042) 614 873, 918 873

   713

   Боян Владимиров Борисов

   Инспектор - обществен ред

   (042) 614 873, 918 873

   713

   Жулиета Ленинова Гюрджийска

   Инспектор - обществен ред

   (042) 614 884, 918 884

   715

   Йордан Атанасов Минчев

   Инспектор - обществен ред

   (042) 614 873, 918 873

   713

  • Диана Ценкова Иванова

   Старши експерт - правно обслужване

   (042) 614 876, 918 876

   716

   diana.ivanova@starazagora.bg

   Мима Колева Ройдева

   Инспектор - обществен ред

   (042) 614 876, 918 876

   716

   m.roideva@starazagora.bg

  • Веселин Славов Василев

   Началник отдел

   (042) 620 235

   ул. Георги С. Раковски № 43

   v.vasilev@starazagora.bg

   Енчо Петков Нендов

   Главен специалист организатор охранителна дейност

   (042) 620 236

   ул. Георги С. Раковски № 43

   Йордан Григоров Димов

   Главен специалист организатор охранителна дейност

   (042) 620 236

   ул. Георги С. Раковски № 43

   Пенка Илчева Илчева

   Технически сътрудник личен състав

   (042) 620 236

   ул. Георги С. Раковски № 43

   Кристабел Йовчева Йовчева

   Старши специалист - охранителна дейност

   (042) 614 841, 918 841, 601 644

   партер цуи

   Николай Костадинов Кръстев

   Младши специалист - организатор охранителна дейност

   (042) 614 624

   партер тц

  • Георги Димитров Прандев

   Ръководител звено

   (042) 601 674

   ул. Цар Иван Шишман № 60

   g.prandev@starazagora.bg

   Николай Тодоров Марков

   Домакин

   (042) 647 115

   Стадион Берое

   Антон Михайлов Георгиев

   Старши специалист организатор спортни бази

   (042) 602 837

   Спортна зала баскетбол

   Нейко Вътков Нейков

   Работник, поддържане на спортни съоръжения

   (042) 602 837

   Спортна зала баскетбол

   Христо Василев Димитров

   Старши специалист организатор спортни бази

   (042) 638 454

   Плувен басейн

  • Катрин Станимирова Мазникова

   Старши специалист

   (042) 614 671, 918 671

   609

   k.maznikova@starazagora.bg

   Елка Стефанова Дачева

   Старши специалист - гражданско състояние

   (042) 614 855, 918 855

   партер цуи

   Милена Велчева Косева

   Архивист

   (042) 614 800, 918 800

   217

   Людмила Иванова Белдева

   Главен специалист

   (042) 614 851, 918 851

   партер цуи

   l.beldeva@starazagora.bg

   Сийка Ангелова Хъшева

   Технически сътрудник

   (042) 625 098

   ул. Хаджи Димитър Асенов № 22

   s.hasheva@starazagora.bg

   Диляна Стефанова Желева

   Младши експерт

   (042) 614 802, 918 802

   302

   d.jeleva@starazagora.bg

Горещ телефон
за сигнали