Търгове

Търг за отдаване под наем на останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на 30 септември 2021 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на останалите свободни пасища, мери и ливади от Общински поземлен фонд на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да поддържат пасищата в добро земеделско и екологично състояние за срок от 1 /една/ стопанска 2021/2022…

Търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост на 06 октомври 2021 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост. Търгът ще се проведе на 06 октомври 2021 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.  Обява  13/09/2021 , 16:24

Търг за продажба на недвижими имоти на 29 септември 2021 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти. Търгът ще се проведе на 29 септември 2021 година от 10:00 часа в зала № 2, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.   Обява  30/08/2021 , 09:45  

Търг за продажба на недвижими имоти на 16 септември 2021 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти. Търгът ще се проведе на 16 септември 2021 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора. Обява Обявление относно изваждане на обект № 32 от таблицата с имоти за продажба  20/08/2021

Търг за отдаване под наем на останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на 08 септември 2021 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на останалите свободни пасища, мери и ливади от Общински поземлен фонд на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да поддържат пасищата в добро земеделско и екологично състояние за срок от 1 /една/ стопанска 2021/2022…

Търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост на 09 септември 2021 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост. Търгът ще се проведе на 09 септември 2021 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.  Обява  09/08/2021 , 09:50

Търг за отдаване под наем на останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на 29 юли 2021 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на останалите свободни пасища, мери и ливади от Общински поземлен фонд /ОПФ/ само на собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за срок от 1 /една/ стопанска 2021/2022 година –от 01.10.2021г. до 30.09.2022…

Търг за продажба на недвижими имоти на 22 юли 2021 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти. Търгът ще се проведе на 22 юли 2021 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора. Обява  22/06/2021 , 10:06 Обявление относно добавяне на обекти с № 32, 33 и 34 в таблицата с имоти…

Търг за учредяване право на строеж в Поземлен имот № 68850.518.223 на 21 юли 2021 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на 14 броя надземни гаражи. Търгът ще се проведе на 21 юли 2021 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.   Обява  21/06/2021 , 09:50 Комбинирана скица

Търг за отдаване под наем на обекти, частна общинска собственост на Централен пазар и микропазари на 01 юли 2021 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, частна общинска собственост на Централен покрит пазар по утвърдена схема и на микропазари. Търгът ще се проведе на 01.07.2021 г. от 10:00 часа в стая № 3 в Управлението на звено "Общински пазари", ул. "Пазарска" №…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали