Търгове

Търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост на 28 септември 2023 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост. Търгът ще се проведе на 28 септември 2023 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора. Обява на търга

Търг за отдаване под наем на останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на 27 септември 2023 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да поддържат пасищата в добро земеделско и екологично състояние, за срок от една стопанска година от…

Търг за отдаване под наем на обекти, частна общинска собственост на Централен пазар, микропазари и покрит пазар "Васил Шаханов" на 14 септември 2023 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, частна общинска собственост на Централен покрит пазар, микропазари и покрит пазар "Васил Шаханов" по утвърдена схема. Търгът ще се проведе на 14.09.2023 г. от 10:00 часа в стая № 3 в Управлението на звено "Общински пазари" гр.Стара…

Търг за продажба на недвижими имоти на 13 септември 2023 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти. Търгът ще се проведе на 13 септември 2023 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора. Обява на търга

Търг за отдаване под наем на останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на 31 август 2023 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да поддържат пасищата в добро земеделско и екологично състояние, за срок от една стопанска година от…

Търг за отдаване под наем на общински имоти - земеделски земи на 26 юли 2023 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти - земеделски земи за срок от 5 и 7 години за отглеждане на едногодишни полски култури. Търгът ще се проведе на 26 юли 2023 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на…

Търг за отдаване под наем на останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на 20 юли 2023 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд само на собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за срок от една стопанска година от 01.10.2023г. до 30.09.2024 г. Търгът ще…

Търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост на 19 юли 2023 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост. Търгът ще се проведе на 19 юли 2023 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора. Обява на търга Заповед № 10-00-1258 от 04.07.2023 г. относно добавяне на обект №…

Търг за продажба на недвижими имоти на 21 юни 2023 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти. Търгът ще се проведе на 21 юни 2023 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора. Обява на търга Заповед № 10-00-1089 от 02.06.2023 г. относно добавяне на обекти № 57,…

Търг за отдаване под наем на части от имоти общинска собственост за поставяне на преместваеми обекти на 26 май 2023 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти: 2 броя позиции за поставяне на преместваеми обекти тип “Хладилна витрина за продажба на сладолед“ с  площ до 4 кв. м. 2 броя позиции за поставяне…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали