Търгове

Търг за отдаване под наем за срок от 7 години на общински имоти - земеделски земи на 15 юли 2021 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване на общински имоти - земеделски земи под наем за срок от 7 години. Търгът ще се проведе на 15 юли 2021 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора. Обява

Търг за отдаване под наем за срок от 5 години на части от терени общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи (РИЕ) на 08 юли 2021 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи (РИЕ) за срок от 5 години. Търгът ще се проведе на 08 юли 2021 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.  Обява

Търг за продажба на недвижими имоти на 23 юни 2021 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти. Търгът ще се проведе на 23 юни 2021 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора. Обява  25/05/2021 , 16:06 План за застрояване кв. Лозенец Скица с. Остра могила

Търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост на 24 юни 2021 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост. Търгът ще се проведе на 24 юни 2021 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.  Обява  25/05/2021 , 15:11 Обявление относно изваждане на обект № 5 от таблицата с…

Търг за отдаване под наем за срок от 7 години на общински имоти - земеделски земи на 10 юни 2021 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване на общински имоти - земеделски земи под наем за срок от 7 години. Търгът ще се проведе на 10 юни 2021 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.   Обява  14/05/2021 , 14:53

Търг за отдаване под наем за срок от 7 години на общински имоти - земеделски земи на 02 юни 2021 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване на общински имоти - земеделски земи под наем за срок от 7 години. Търгът ще се проведе на 02 юни 2021 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.   Обява  28/04/2021 , 09:58

Търг за учредяване право на строеж в УПИ ІІІжспг, кв. 412, гр.Стара Загора за изграждане на 14 броя надземни гаражи на 19 май 2021 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на 14 броя надземни гаражи. Търгът ще се проведе на 19 май 2021 година от 14:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора. Обява Комбинирана скица

Търг за продажба на недвижими имоти на 19 май 2021 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти. Търгът ще се проведе на 19 май 2021 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора. Обява

Търг за отдаване под наем за срок от 7 години на общински имоти - земеделски земи на 13 май 2021 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване на общински имоти - земеделски земи под наем за срок от 7 години за отглеждане на едногодишни полски култури. Търгът ще се проведе на 13 май 2021 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.…

Търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост на 28 април 2021 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост. Търгът ще се проведе на 28 април 2021 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.  Обява  29/03/2021 , 09:47

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали