Търгове

Търг за отдаване под наем на части от имоти общинска собственост за поставяне на преместваеми обекти на 26 май 2023 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти: 2 броя позиции за поставяне на преместваеми обекти тип “Хладилна витрина за продажба на сладолед“ с  площ до 4 кв. м. 2 броя позиции за поставяне…

Търг за продажба на недвижими имоти на 31 май 2023 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти. Търгът ще се проведе на 31 май 2023 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора. Обява на търга Заповед № 10-00-839 от 11.05.2023 г. - изваждане на обект № 9 от таблицата…

Търг за отдаване под наем на обекти, частна общинска собственост на централен пазар и микропазари на 18 май 2023 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, частна общинска собственост на Централен покрит пазар по утвърдена схема и на микропазари. Търгът ще се проведе на 18.05.2023 г. от 10:00 часа в стая № 3 в Управлението на звено "Общински пазари" гр.Стара Загора, ул.…

Търг за отдаване под наем на обекти, частна общинска собственост на покрит пазар "Васил Шаханов" на 18 май 2023 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, частна общинска собственост на покрит пазар "Васил Шаханов" по утвърдена схема. Търгът ще се проведе на 18.05.2023 г. от 14:00 часа в стая № 3 в Управлението на звено "Общински пазари" гр.Стара Загора, ул. "Пазарска" №…

Търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост на 17 май 2023 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост. Търгът ще се проведе на 17 май 2023 година от 10:00 часа в зала № 1, ет.2 в сградата на Община Стара Загора. Обява на търга

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - "Мересев" ЕООД на 18 април 2023 г.

„МЕРЕСЕВ” ЕООД гр.Стара Загора обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти. Търгът ще се проведе на 18.04.2023 г. от 10.00 ч. в Заседателната зала на „Мересев” ЕООД гр. Стара Загора, находяща се в гр. Стара Загора, ул. “Димчо Стаев” № 28. Повторен търг ще…

Търг за продажба на недвижими имоти на 26 април 2023 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти. Търгът ще се проведе на 26 април 2023 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора. Обява на търга

Търг за отдаване под наем на части от имоти общинска собственост за поставяне на преместваеми обекти тип "Хладилна витрина за продажба на сладолед" на 14 април 2023 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за период от 01.05.2023 г. до 31.10.2023 г. на части от терени общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти. Търгът ще се проведе на 12.04.2023 г. от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община…

Търг за отдаване под наем на обекти, частна общинска собственост на централен пазар и микропазари на 23 март 2023 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, частна общинска собственост на Централен покрит пазар по утвърдена схема и на микропазари. Търгът ще се проведе на 23.03.2023 г. от 10:00 часа в стая № 3 в Управлението на звено "Общински пазари" гр.Стара Загора, ул.…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали