Търг за отдаване под наем на общински имоти - земеделски земи за срок от 8 години за отглеждане на едногодишни полски култури на 07 септември 2017 г.

  Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване на общински имоти – земеделски земи под наем за срок от 8 години за отглеждане на едногодишни полски…

Търг за отдаване под наем на останалите свободни пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд на 27 юли 2017 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на останалите свободни пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд. Търгът ще се проведе на 27…

Търг за отдаване под наем на общински имоти - земеделски земи за срок от 7 или 5 години за отглеждане на едногодишни полски култури на 20 юли 2017 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване на общински имоти – земеделски земи под наем за срок от 7 или 5 години за отглеждане на едногодишни…

Търг за отдаване под наем на общински имоти - земеделски земи за срок от 5 години за отглеждане на едногодишни полски култури на 13 юли 2017 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване, за отдаване на общински имоти - земеделски земи под наем, за срок от 5 години, за отглеждане на едногодишни полски култури.…

Търг за отдаване под наем на общински имоти - земеделски земи за срок от 5 години за отглеждане на едногодишни полски култури на 06 юли 2017 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване, за отдаване на общински имоти - земеделски земи под наем, за срок от 5 години, за отглеждане на едногодишни полски култури.…

Търг за продажба на 1 (един) брой МПС, собственост на регионален исторически музей - Стара Загора на 30 юни 2017 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на 1 (един) брой МПС, собственост на регионален исторически музей - Стара Загора. Търгът ще се проведе на 30…

Търг за отдаване под наем на общински имоти - земеделски земи за срок от 5 години за отглеждане на едногодишни полски култури на 29 юни 2017 г.

  Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване, за отдаване на общински имоти - земеделски земи под наем, за срок от 5 години, за отглеждане на едногодишни полски…

Горещ телефон
за сигнали