Търгове

Търг за отдаване под наем на обекти, частна общинска собственост на централен пазар и микропазари на 23 март 2023 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, частна общинска собственост на Централен покрит пазар по утвърдена схема и на микропазари. Търгът ще се проведе на 23.03.2023 г. от 10:00 часа в стая № 3 в Управлението на звено "Общински пазари" гр.Стара Загора, ул.…

Търг за отдаване под наем на обекти, частна общинска собственост на покрит пазар "Васил Шаханов" на 31 март 2023 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, частна общинска собственост на покрит пазар "Васил Шаханов" по утвърдена схема. Търгът ще се проведе на 31.03.2023 г. от 10:00 часа в стая № 3 в Управлението на звено "Общински пазари" гр.Стара Загора, ул. "Пазарска" №…

Търг за отдаване под наем за срок от 5 години на части от терени общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи (РИЕ) на 29 март 2023 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи (РИЕ) за срок от 5 години. Търгът ще се проведе на 29 март 2023 година от 10:00 часа в Регионална библиотека „Захарий Княжески“, бул. „Руски“ № 44, етаж 1, зала „Захарий Княжески“. Обява на…

Търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост на 02 март 2023 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост. Търгът ще се проведе на 02 март 2023 година от 10:00 часа в зала № 1, ет.2 в сградата на Община Стара Загора. Обява на търга

Търг за отдаване под наем на общински имоти - земеделски земи на 16 февруари 2023 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти - земеделски земи за срок от 10 години за създаване на трайни насаждения и за срок от 5 и 7 години за отглеждане на едногодишни полски култури. Търгът ще се проведе на 16 февруари 2023 година от…

Търг за отдаване под наем на части от имоти общинска собственост за поставяне на преместваеми обекти на 11 януари 2023 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от две години на части от терени общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти: 1 брой позиция за преместваеми обекти тип “Клатушки - детски механични люлки и произволни“ с  площ до 2 кв. м. 1…

Търг за продажба на недвижими имоти на 18 януари 2023 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти. Търгът ще се проведе на 18 януари 2023 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора. Обява на търга

Търг за отдаване под наем на общински имоти - земеделски земи на 15 декември 2022 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти - земеделски земи за срок от 5 и 7 години за отглеждане на едногодишни полски култури. Търгът ще се проведе на 15 декември 2022 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на…

Търг за продажба на недвижими имоти на 7 декември 2022 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти. Търгът ще се проведе на 7 декември 2022 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора. Обява на търга

Търг за отдаване под наем на части от имоти общинска собственост за поставяне на преместваеми обекти на 30 ноември 2022 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на 23 броя части от имоти публична общинска собственост с площ от 4 кв. м. за поставяне на преместваеми обекти. Търгът ще се проведе на 30 ноември 2022 година от 10:00 часа в зала №…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали