Търг за отдаване под наем на останалите свободни пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд за срок от 1 стопанска година на 08 ноември 2019 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на останалите след провеждане на търг по чл. 37и, ал. 13 и ал. 14 от ЗСПЗЗ свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за срок от 1 стопанска година 2019/2020. Търгът ще се проведе на…

Търг за отдаване под наем на останалите свободни пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд за срок от 1 стопанска година на 03 октомври 2019 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на останалите след провеждане на търг по чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за срок от 1 стопанска година 2019/2020. Търгът ще се проведе на 03 октомври  2019 година от…

Търг за продажба на недвижими имоти на 27 септември 2019 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти. Търгът ще се проведе на 27 септември 2019 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора. Обява 26/08/2019,16:24

Търг за учредяване право на строеж за изграждане на 18 броя надземни гаражи - УПИ Іжилищно строителство и подземни гаражи, кв. 96, гр. Стара Загора на 26 септември 2019 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж. Търгът ще се проведе на 26 септември 2019 година от 09:30 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора. Обява 23/08/2019,14:55 Скица 23/08/2019,14:55  

Търг за учредяване право на строеж за изграждане на 1 брой надземен гараж - УПИ I3001, кв. 9901 и на 19 броя надземни гаражи - УПИ ІІІжилищно строителство и подземни гаражи, кв. 412, гр. Стара Загора на 25 септември 2019 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж. Търгът ще се проведе на 25 септември 2019 година от 09:30 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора. Обява  23/08/2019, 14:08 Скица обект № 1  23/08/2019,14:08 Скица обект № 2  23/08/2019, 14:08

Търг за отдаване под наем на обекти частна и публична общинска собственост на 02 август 2019 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост. Търгът ще се проведе на 02 август 2019 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.    Обява  02/07/2019 , 09:40

Търг за отдаване под наем на останалите свободни пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд за срок от 1 стопанска година на 31 юли 2019 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на останалите свободни пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд. Търгът ще се проведе на 31 юли 2019 година от 09:30 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.   Обява  01/07/2019 , 09:30

Повторен търг за учредяване право на строеж за изграждане на Кафе-аперитив - УПИ I, кв. 61, с. Борилово и на 1 брой надземен гараж - УПИ I, кв. 96, гр. Стара Загора на 31 юли 2019 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж. Търгът ще се проведе на 31 юли 2019 година от 14:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.   Обява  28/06/2019 ,15:21 Скица обект № 1  28/06/2019 ,15:21 Скица обект № 2  28/06/2019…

Търг за продажба на МПС, собственост на РИМ - Стара Загора на 25 юли 2019 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на МПС, собственост на Регионален исторически музей - Стара Загора. Търгът ще се проведе на 25 юли 2019 година от 14:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора. Обява 28/06/2019,14:50

Търг за продажба на недвижими имоти на 24 юли 2019 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти. Търгът ще се проведе на 24 юли 2019 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора. Обява 26/06/2019,13:54

Горещ телефон
за сигнали