Търгове

Търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост на 24 ноември 2022 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост. Търгът ще се проведе на 24 ноември 2022 година от 10:00 часа в зала № 1, ет.2 в сградата на Община Стара Загора. Обява на търга

Търг за отдаване под наем на обекти, частна общинска собственост на покрит пазар "Васил Шаханов" на 18 ноември 2022 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, частна общинска собственост на покрит пазар "Васил Шаханов" по утвърдена схема. Предмет на дейност на търговските обекти: от № 1 до № 16 - продажба на хранителни стоки и цветя от № 17 до № 39 - продажба…

Търг за отдаване под наем на обекти, частна общинска собственост на централен пазар и микропазари на 03 ноември 2022 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, частна общинска собственост на Централен покрит пазар по утвърдена схема и на микропазари. Търгът ще се проведе на 03.11.2022 г. от 10:00 часа в стая № 3 в Управлението на звено "Общински пазари" гр.Стара Загора, ул.…

Търг за отдаване под наем на помещения на общинското търговско дружество „Мересев“ ЕООД на 21 октомври 2022 г.

„МЕРЕСЕВ” ЕООД гр. Стара Загора на основание Решение № 1671 от 20.04.2022 г. на Общински съвет Стара Загора и Заповед № 53-00-09 от 04.10.2022 г. на Управителя на „Мересев“ ЕООД, обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните недвижими имоти: № Местонахождение Обект Наем лв. без ДДС…

Търг за продажба на недвижими имоти на 12 октомври 2022 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти. Търгът ще се проведе на 12 октомври 2022 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора. Обява на търга

Търг за отдаване под наем на части от имоти общинска собственост за поставяне на преместваеми обекти на 07 октомври 2022 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на 37 броя части от имоти публична общинска собственост с площ от 4 кв. м. за поставяне на преместваеми обекти. Търгът ще се проведе на 07 октомври 2022 година от 10:00 часа в зала № 1, ет.…

Търг за отдаване под наем на части от терени общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти на 19 септември 2022 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от две години на части от терени общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти - 1 брой преместваем обект тип "Вендинг автомат за продажба на топли напитки" и 1 брой преместваем обект тип "Електронна боксова…

Търг за отдаване под наем на помещения на общинското търговско дружество МЦ „Дерма Гард – Стара Загора“ ЕООД на 21 септември 2022 г.

МЦ „Дерма Гард – Стара Загора” ЕООД, гр. Стара Загора, ул. „Генерал Столетов” № 0, ЕИК 000812186, в изпълнение на Решение № 1877 от 28.07.2022 год. на Общински съвет Стара Загора и на основание Заповед № 32  от 19.08.2022 г. на Управителя на Медицински център „Дерма Гард – Стара Загора“…

Търг за отдаване под наем на обекти, частна общинска собственост на централен пазар и микропазари на 16 септември 2022 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, частна общинска собственост на Централен покрит пазар по утвърдена схема и на микропазари. Търгът ще се проведе на 16.09.2022 г. от 10:00 часа в стая № 3 в Управлението на звено "Общински пазари" гр.Стара Загора, ул.…

Търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост на 21 септември 2022 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост. Търгът ще се проведе на 21 септември 2022 година от 10:00 часа в залата на Регионална библиотека „Захарий Княжески“, етаж 1, гр. Стара Загора Обява на търга

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали