Търг за продажба на недвижими имоти на 26 юни 2019 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти. Търгът ще се проведе на 26 юни 2019 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.   Обява  27/05/2019 , 15:02    

Търг за отдаване под наем на общински имоти - земеделски земи на 20 юни 2019 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване на общински имоти – земеделски земи под наем за срок от 8 години за отглеждане на едногодишни полски култури. Търгът ще се проведе на 20 юни 2019 година от 09:30 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община…

Търг за продажба на МПС, собственост на регионален исторически музей - Стара Загора на 31 май 2019 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на МПС, собственост на регионален исторически музей - Стара Загора. Търгът ще се проведе на 31 май 2019 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.    Обява  30/04/2019 , 11:55

Търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост на 30 май 2019 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост. Търгът ще се проведе на 30 май 2019 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.    Обява  30/04/2019 , 10:28

Търг за отдаване под наем на общински имоти - земеделски земи на 29 май 2019 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване на общински имоти – земеделски земи под наем за срок от 8 години за отглеждане на едногодишни полски култури и под аренда за срок от 15 години за създаване на трайни насаждения. Търгът ще се проведе на 29 май…

Търг за продажба на недвижими имоти на 22 май 2019 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти. Търгът ще се проведе на 22 май 2019 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора. Обява 22/04/2019, 15:06

Търг за отдаване под наем на обекти, частна общинска собственост на централен пазар и микропазари на 09 май 2019 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, частна общинска собственост на Централен покрит зеленчуков пазар по утвърдена схема. Търгът ще се проведе на 09.05.2019 г. от 10:00 часа в стая № 3 в Управлението на звено "Общински пазари", ул. "Пазарска" № 4.  …

Търг за отдаване под наем на общински имоти - земеделски земи на 23 април 2019 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване на общински имоти – земеделски земи под наем за срок от 8 години за отглеждане на едногодишни полски култури. Търгът ще се проведе на 23 април 2019 година от 09:30 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара…

Търг за продажба на недвижими имоти на 24 април 2019 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти. Търгът ще се проведе на 24 април 2019 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора. Обява 22/03/2019, 14:30 Обява за изваждане на обект  27/03/2019 , 16:06

Търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост на 18 април 2019 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост. Търгът ще се проведе на 18 април 2019 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.    Обява 15/03/2019, 15:56 Обява за допълване на обекти  20/03/2019 , 09:35…

Горещ телефон
за сигнали