Търг за отдаване под наем на общински имоти - земеделски земи на 11 декември 2018 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване на общински имоти – земеделски земи под наем за срок от 8 години за отглеждане на едногодишни полски култури и под аренда за срок от 20 години за отглеждане на трайни насаждения. Търгът ще се проведе на 11 декември 2018…

Търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост на 15 ноември 2018 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост. Търгът ще се проведе на 15 ноември 2018 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.  Обява 15/10/2018, 10:30

Търг за продажба на недвижими имоти на 31 октомври 2018 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти. Търгът ще се проведе на 31 октомври 2018 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.   Обява  28/09/2018 , 10:10

Търг за отдаване под наем на общински имоти - земеделски земи за срок от 8 години за отглеждане на едногодишни полски култури на 30 октомври 2018 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване на общински имоти – земеделски земи под наем за срок от 8 години за отглеждане на едногодишни полски култури. Търгът ще се проведе на 30 октомври 2018 година от 09:30 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата…

Търг за отдаване под наем на обекти, частна общинска собственост на централен покрит пазар и микропазари на 12 септември 2018 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, частна общинска собственост на Централен покрит пазар по утвърдена схема и акт за собственост № 12675/06.01.2014 г. Търгът ще се проведе на 12.09.2018 г. от 10:00 часа в стая № 3 в Управлението на звено…

Търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост на 20 септември 2018 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост. Търгът ще се проведе на 20 септември 2018 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора. Обява  20/08/2018, 09:27

Търг за продажба на недвижими имоти на 19 септември 2018 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти. Търгът ще се проведе на 19 септември 2018 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора. Обява  17/08/2018,  16:04

Търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост на 26 юли 2018 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост. Търгът ще се проведе на 26 юли 2018 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора. Обява  26/06/2018, 10:04

Търг за отдаване под наем на останалите свободни пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд за срок от 1 стопанска година на 25 юли 2018 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на останалите свободни пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд за срок от 1 /една/ стопанска година - 2018/2019 г. Търгът ще се проведе на 25.07.2018 г. от 09:30 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община…

Търг за отдаване под наем на обекти, частна общинска собственост на централен покрит пазар и микропазари на 12 юли 2018 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, частна общинска собственост на Централен покрит зеленчуков пазар по утвърдена схема и акт за собственост № 12675/06.01.2014 г. Търгът ще се проведе на 12.07.2018 г. от 10:00 часа в стая № 3 в Управлението на звено "Общински…

Горещ телефон
за сигнали