Търгове

Търг за отдаване под наем на останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на 01 септември 2022 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ и на лица, които поемат задължение да поддържат пасищата в добро земеделско и…

Търг за отдаване под наем на пасища само на собственици на пасищни селскостопански животни за срок от 1 година на 22 юли 2022 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на пасища само на собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за срок от 1 (една) стопанска година. Търгът ще се проведе на 22 юли 2022 година от 10:00 часа в зала № 1, ет.…

Търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост на 21 юли 2022 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост. Търгът ще се проведе на 21 юли 2022 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.  Обява

Търг за продажба на недвижими имоти на 20 юли 2022 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти. Търгът ще се проведе на 20 юли 2022 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора. Обява на търга

Търг за отдаване под наем за срок от 5 години на части от терени общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи (РИЕ) на 30 юни 2022 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи (РИЕ) за срок от 5 години. Търгът ще се проведе на 30 юни 2022 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.  Обява  01/06/2022, 08:32  

Търг за отдаване под наем на общински имоти - земеделски земи на 16 юни 2022 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти - земеделски земи за срок от 5 и 7 години за отглеждане на едногодишни полски култури. Търгът ще се проведе на 16 юни 2022 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на…

Търг за продажба на недвижими имоти на 15 юни 2022 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти. Търгът ще се проведе на 15 юни 2022 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора. Обява на търга Заповед за допълване на специфичните условия на обект № 51 Заповед за изваждане…

Търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост на 09 юни 2022 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост. Търгът ще се проведе на 09 юни 2022 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.  Обява

Търг за продажба на недвижими имоти на 02 юни 2022 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти. Търгът ще се проведе на 02 юни 2022 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора. Обява на търга

Търг за продажба на недвижими имоти на 18 май 2022 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти. Търгът ще се проведе на 18 май 2022 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора. Обява

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали