Търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост на 26 юли 2018 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост. Търгът ще се проведе на 26 юли 2018 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора. Обява  26/06/2018, 10:04

Търг за отдаване под наем на останалите свободни пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд за срок от 1 стопанска година на 25 юли 2018 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на останалите свободни пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд за срок от 1 /една/ стопанска година - 2018/2019 г. Търгът ще се проведе на 25.07.2018 г. от 09:30 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община…

Търг за отдаване под наем на обекти, частна общинска собственост на централен покрит пазар и микропазари на 12 юли 2018 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, частна общинска собственост на Централен покрит зеленчуков пазар по утвърдена схема и акт за собственост № 12675/06.01.2014 г. Търгът ще се проведе на 12.07.2018 г. от 10:00 часа в стая № 3 в Управлението на звено "Общински…

Търг за продажба на недвижими имоти на 19 юли 2018 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти. Търгът ще се проведе на 19 юли 2018 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора. Обява  18/06/2018, 15:47  

Търг за отдаване под наем на общински имоти - земеделски земи за срок от 8 години за отглеждане на едногодишни полски култури на 24 юли 2018 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване на общински имоти – земеделски земи под наем за срок от 8 години за отглеждане на едногодишни полски култури. Търгът ще се проведе на 24 юли 2018 година от 09:30 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на…

Търг за отдаване под наем за срок от 5 години на части от терени общинска собственост за разполагане на рекламно - информационни елементи (РИЕ) на 28 юни 2018 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години, на части от терени общинска собственост за разполагане на рекламно-нформационни елементи (РИЕ) на 28.06.2018г., от 10.00 часа, в Зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.   Обява  29/05/2018 , 14:45   Скици Скица…

Търг за продажба на недвижими имоти на 20 юни 2018 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти. Търгът ще се проведе на 20 юни 2018 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.   Обява  21/05/20118, 16:00

Търг за отдаване под наем на общински имоти - земеделски земи за срок от 8 години за отглеждане на едногодишни полски култури на 26 юни 2018 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване на общински имоти – земеделски земи под наем за срок от 8 години за отглеждане на едногодишни полски култури. Търгът ще се проведе на 26 юни 2018 година от 09:30 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на…

Търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост на 21 юни 2018 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост. Търгът ще се проведе на 21 юни 2018 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.   Обява  21/05/2018 , 11:00

Търг за отдаване под наем на обекти, частна общинска собственост на централен покрит пазар и микропазари на 30 май 2018 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, частна общинска собственост на Централен покрит зеленчуков пазар по утвърдена схема и акт за собственост № 12675/06.01.2014 г. Търгът ще се проведе на 30.05.2018 г. от 11:00 часа в стая № 3 в Управлението на звено "Общински…

Горещ телефон
за сигнали