Търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост на 18 април 2019 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост. Търгът ще се проведе на 18 април 2019 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.    Обява 15/03/2019, 15:56 Обява за допълване на обекти  20/03/2019 , 09:35…

Търг за отдаване под наем на обекти, частна общинска собственост на централен покрит пазар и микропазари на 28 март 2019 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, частна общинска собственост на Централен покрит пазар по утвърдена схема и акт за собственост № 12675/06.01.2014 г. Търгът ще се проведе на 28.03.2019 г. от 10:00 часа в стая № 3 в Управлението на звено "Общински…

Търг за отдаване под наем на общински имоти - земеделски земи за срок от 8 години за отглеждане на едногодишни полски култури на 26 март 2019 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване на общински имоти – земеделски земи под наем за срок от 8 години за отглеждане на едногодишни полски култури. Търгът ще се проведе на 26 март 2019 година от 09:30 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара…

Търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост на 14 март 2019 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост. Търгът ще се проведе на 14 март 2019 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.  Обява 14/02/2019, 11:41

Търг за отдаване под наем за срок от 5 години на части от терени общинска собственост за разполагане на рекламно - информационни елементи (РИЕ) на 27 февруари 2019 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи (РИЕ) за срок от 5 години. Търгът ще се проведе на 27 февруари 2019 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.  Обява  25/01/2019, 11:30…

Търг за отдаване под наем на общински имоти - земеделски земи на 26 февруари 2019 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване на общински имоти – земеделски земи под наем за срок от 8 години за отглеждане на едногодишни полски култури и под аренда за срок от 20 години за отглеждане на трайни насаждения. Търгът ще се проведе на 26 февруари…

Търг за продажба на дървесина на 21 февруари 2019 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на дървесина с приблизителна кубатура 350 пространствени куб. метра /193 плътни куб. м/, находяща се в склад на територията на кв. „Голиш“, гр. Стара Загора.  Търгът ще се проведе на 21 февруари 2019 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2…

Търг за продажба на недвижими имоти на 24 януари 2019 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти. Търгът ще се проведе на 24 януари 2019 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.   Обява  02/01/2019 , 10:30  

Търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост на 09 януари 2019 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост. Търгът ще се проведе на 09 януари 2019 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.  Обява 10/12/2018, 16:00 Обява за долълване на обект  21/12/2018 , 10:58…

Търг за продажба на недвижими имоти на 14 декември 2018 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти. Търгът ще се проведе на 14 декември 2018 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора. Обява 13/11/2018, 16:30 Допълнение към обява за провеждане на търг  29/11/2018 , 12:05

Горещ телефон
за сигнали