Търг за продажба на недвижими имоти на 31 октомври 2018 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти. Търгът ще се проведе на 31 октомври 2018 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.   Обява  28/09/2018 , 10:10

Търг за отдаване под наем на общински имоти - земеделски земи за срок от 8 години за отглеждане на едногодишни полски култури на 30 октомври 2018 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване на общински имоти – земеделски земи под наем за срок от 8 години за отглеждане на едногодишни полски култури. Търгът ще се проведе на 30 октомври 2018 година от 09:30 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата…

Търг за отдаване под наем на обекти, частна общинска собственост на централен покрит пазар и микропазари на 12 септември 2018 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, частна общинска собственост на Централен покрит пазар по утвърдена схема и акт за собственост № 12675/06.01.2014 г. Търгът ще се проведе на 12.09.2018 г. от 10:00 часа в стая № 3 в Управлението на звено…

Търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост на 20 септември 2018 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост. Търгът ще се проведе на 20 септември 2018 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора. Обява  20/08/2018, 09:27

Търг за продажба на недвижими имоти на 19 септември 2018 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти. Търгът ще се проведе на 19 септември 2018 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора. Обява  17/08/2018,  16:04

Търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост на 26 юли 2018 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост. Търгът ще се проведе на 26 юли 2018 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора. Обява  26/06/2018, 10:04

Търг за отдаване под наем на останалите свободни пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд за срок от 1 стопанска година на 25 юли 2018 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на останалите свободни пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд за срок от 1 /една/ стопанска година - 2018/2019 г. Търгът ще се проведе на 25.07.2018 г. от 09:30 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община…

Търг за отдаване под наем на обекти, частна общинска собственост на централен покрит пазар и микропазари на 12 юли 2018 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, частна общинска собственост на Централен покрит зеленчуков пазар по утвърдена схема и акт за собственост № 12675/06.01.2014 г. Търгът ще се проведе на 12.07.2018 г. от 10:00 часа в стая № 3 в Управлението на звено "Общински…

Търг за продажба на недвижими имоти на 19 юли 2018 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти. Търгът ще се проведе на 19 юли 2018 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора. Обява  18/06/2018, 15:47  

Търг за отдаване под наем на общински имоти - земеделски земи за срок от 8 години за отглеждане на едногодишни полски култури на 24 юли 2018 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване на общински имоти – земеделски земи под наем за срок от 8 години за отглеждане на едногодишни полски култури. Търгът ще се проведе на 24 юли 2018 година от 09:30 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на…

Горещ телефон
за сигнали