Търгове

Търг за отдаване под наем за срок от 7 години на общински имоти - земеделски земи на 24 февруари 2022 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти - земеделски земи за срок от 7 години. Търгът ще се проведе на 24 февруари 2022 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.  Обява  24/01/2022 , 10:10

Търг за продажба на втора употреба бетонови изделия - тротоарни плочи на 23 февруари 2022 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на втора употреба бетонови изделия - тротоарни плочи, находящи се в склад на територията на кв. "Голиш". Търгът ще се проведе на 23 февруари 2022 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.  Обява …

Търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост на 02 февруари 2022 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост. Търгът ще се проведе на 02 февруари 2022 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.  Обява  05/01/2022 , 17:26 Обявление за изваждане на обект  21/01/2022 , 11:41

Търг за отдаване под наем за срок от 9 години на общински имоти - земеделски земи на 28 януари 2022 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване на общински имоти - земеделски земи под наем за срок от 9 години. Търгът ще се проведе на 28 януари 2022 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора. Обява  05/01/2022 , 17:16

Търг за отдаване под наем на части от терени общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти на 21 януари 2022 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 (една) година, на части от терени общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти. Търгът ще се проведе на 21 януари 2022 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара…

Търг за продажба на недвижими имоти на 27 януари 2022 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти. Търгът ще се проведе на 27 януари 2022 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора. Обява

Търг за отдаване под наем на обекти, частна общинска собственост на Централен пазар и микропазари на 26 януари 2022 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, частна общинска собственост на Централен покрит пазар по утвърдена схема и на микропазари. Търгът ще се проведе на 26.01.2022 г. от 10:00 часа в стая № 3 в Управлението на звено "Общински пазари", ул. "Пазарска" №…

Търг за отдаване под наем за срок от 5 години на части от терени общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи (РИЕ) на 16 декември 2021 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи (РИЕ) за срок от 5 години. Търгът ще се проведе на 16 декември 2021 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.  Обява

Търг за продажба на недвижими имоти на 15 декември 2021 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти. Търгът ще се проведе на 15 декември 2021 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора. Обява

Търг за отдаване под наем за срок от 8 години на общински имоти - земеделски земи на 2 декември 2021 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване на общински имоти - земеделски земи под наем за срок от 8 години. Търгът ще се проведе на 02 декември 2021 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора. Обява  02/11/2021 , 09:30 Обявление относно изваждане…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали