Търг за продажба на недвижими имоти на 26 април 2018 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти. Търгът ще се проведе на 26 април 2018 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.   Обява 23/03/2018, 16:00  

Търг за отдаване под наем на общински имоти - земеделски земи за срок от 8 години за отглеждане на едногодишни полски култури на 24 април 2018 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване на общински имоти – земеделски земи под наем за срок от 8 години за отглеждане на едногодишни полски култури. Търгът ще се проведе на 24 април 2018 година от 09:30 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата…

Търг за продажба на недвижими имоти на 13 април 2018 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти. Търгът ще се проведе на 13 април 2018 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.   Обява  

Търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост на 12 април 2018 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост. Търгът ще се проведе на 12 април 2018 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.

Търг за отдаване под наем на общински имоти - земеделски земи за срок от 8 години за отглеждане на едногодишни полски култури на 27 март 2018 г.

  Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване на общински имоти – земеделски земи под наем за срок от 8 години за отглеждане на едногодишни полски…

Търг за отдаване под наем на обекти, частна общинска собственост на 22 март 2018 г.

  Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на обекти, частна общинска собственост. Търгът ще се проведе на 22 март 2018 година от 10:00…

Търг за отдаване под наем на общински имоти - земеделски земи за срок от 8 години за отглеждане на едногодишни полски култури на 22 февруари 2018 г.

  Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване на общински имоти – земеделски земи под наем за срок от 8 години за отглеждане на едногодишни полски…

Търг за отдаване под наем на имоти, частна и публична общинска собственост на 15 февруари 2018 г.

  Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на имоти общинска собственост. Търгът ще се проведе на 15 февруари 2018 година от 10:00 часа…

Търг за отдаване под наем на обекти, частна общинска собственост на 29 ноември 2017 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на обекти, частна общинска собственост. Търгът ще се проведе на 29 ноември 2017 година от 10:00 часа…

Горещ телефон
за сигнали