Търгове

Търг за продажба на недвижими имоти на 15 декември 2021 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти. Търгът ще се проведе на 15 декември 2021 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора. Обява

Търг за отдаване под наем за срок от 8 години на общински имоти - земеделски земи на 2 декември 2021 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване на общински имоти - земеделски земи под наем за срок от 8 години. Търгът ще се проведе на 02 декември 2021 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора. Обява  02/11/2021 , 09:30 Обявление относно изваждане…

Търг за продажба на обемни стоманобетонни гаражни клетки - ПИ 27214.30.17, с. Еленино на 01 декември 2021 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на обемни стоманобетонни гаражни клетки – частна общинска собственост, находящи се в ПИ с идентификатор 27214.30.17 /номер по предходен план 000117/ по КККР на с. Еленино, Община Стара Загора. Търгът ще се проведе на 01 декември 2021 година от 14:00 часа в зала № 1,…

Търг за продажба на недвижими имоти на 01 декември 2021 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти. Търгът ще се проведе на 01 декември 2021 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора. Обява

Търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост на 25 ноември 2021 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост. Търгът ще се проведе на 25 ноември 2021 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.  Обява  25/10/2021 , 10:24

Търг за отдаване под наем на останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на 30 септември 2021 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на останалите свободни пасища, мери и ливади от Общински поземлен фонд на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да поддържат пасищата в добро земеделско и екологично състояние за срок от 1 /една/ стопанска 2021/2022…

Търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост на 06 октомври 2021 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост. Търгът ще се проведе на 06 октомври 2021 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.  Обява  13/09/2021 , 16:24

Търг за продажба на недвижими имоти на 29 септември 2021 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти. Търгът ще се проведе на 29 септември 2021 година от 10:00 часа в зала № 2, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.   Обява  30/08/2021 , 09:45  

Търг за продажба на недвижими имоти на 16 септември 2021 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти. Търгът ще се проведе на 16 септември 2021 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора. Обява Обявление относно изваждане на обект № 32 от таблицата с имоти за продажба  20/08/2021

Търг за отдаване под наем на останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на 08 септември 2021 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на останалите свободни пасища, мери и ливади от Общински поземлен фонд на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да поддържат пасищата в добро земеделско и екологично състояние за срок от 1 /една/ стопанска 2021/2022…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали