Търг за отдаване под наем на обекти, частна общинска собственост на централен покрит пазар и микропазари на 30 май 2018 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, частна общинска собственост на Централен покрит зеленчуков пазар по утвърдена схема и акт за собственост № 12675/06.01.2014 г. Търгът ще се проведе на 30.05.2018 г. от 11:00 часа в стая № 3 в Управлението на звено "Общински…

Търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост на 31 май 2018 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост. Търгът ще се проведе на 31 май 2018 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.   Обява  04/05/2018 , 09:32

Търг за отдаване под наем на общински имоти - земеделски земи за срок от 8 години за отглеждане на едногодишни полски култури на 23 май 2018 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване на общински имоти – земеделски земи под наем за срок от 8 години за отглеждане на едногодишни полски култури. Търгът ще се проведе на 23 май 2018 година от 09:30 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община…

Търг за продажба на недвижими имоти на 18 май 2018 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти. Търгът ще се проведе на 18 май 2018 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.   Обява  18/04/20118 , 11:18

Търг за продажба на недвижими имоти на 26 април 2018 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти. Търгът ще се проведе на 26 април 2018 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.   Обява 23/03/2018, 16:00  

Търг за отдаване под наем на общински имоти - земеделски земи за срок от 8 години за отглеждане на едногодишни полски култури на 24 април 2018 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване на общински имоти – земеделски земи под наем за срок от 8 години за отглеждане на едногодишни полски култури. Търгът ще се проведе на 24 април 2018 година от 09:30 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата…

Търг за продажба на недвижими имоти на 13 април 2018 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти. Търгът ще се проведе на 13 април 2018 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.   Обява  

Търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост на 12 април 2018 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост. Търгът ще се проведе на 12 април 2018 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.

Търг за отдаване под наем на общински имоти - земеделски земи за срок от 8 години за отглеждане на едногодишни полски култури на 27 март 2018 г.

  Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване на общински имоти – земеделски земи под наем за срок от 8 години за отглеждане на едногодишни полски…

Търг за отдаване под наем на обекти, частна общинска собственост на 22 март 2018 г.

  Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на обекти, частна общинска собственост. Търгът ще се проведе на 22 март 2018 година от 10:00…

Горещ телефон
за сигнали