Търгове

Търг за продажба на недвижими имоти на 22 май 2019 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти. Търгът ще се проведе на 22 май 2019 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора. Обява 22/04/2019, 15:06

Търг за отдаване под наем на обекти, частна общинска собственост на централен пазар и микропазари на 09 май 2019 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, частна общинска собственост на Централен покрит зеленчуков пазар по утвърдена схема. Търгът ще се проведе на 09.05.2019 г. от 10:00 часа в стая № 3 в Управлението на звено "Общински пазари", ул. "Пазарска" № 4.  …

Търг за отдаване под наем на общински имоти - земеделски земи на 23 април 2019 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване на общински имоти – земеделски земи под наем за срок от 8 години за отглеждане на едногодишни полски култури. Търгът ще се проведе на 23 април 2019 година от 09:30 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара…

Търг за продажба на недвижими имоти на 24 април 2019 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти. Търгът ще се проведе на 24 април 2019 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора. Обява 22/03/2019, 14:30 Обява за изваждане на обект  27/03/2019 , 16:06

Търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост на 18 април 2019 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост. Търгът ще се проведе на 18 април 2019 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.    Обява 15/03/2019, 15:56 Обява за допълване на обекти  20/03/2019 , 09:35…

Търг за отдаване под наем на обекти, частна общинска собственост на централен покрит пазар и микропазари на 28 март 2019 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, частна общинска собственост на Централен покрит пазар по утвърдена схема и акт за собственост № 12675/06.01.2014 г. Търгът ще се проведе на 28.03.2019 г. от 10:00 часа в стая № 3 в Управлението на звено "Общински…

Търг за отдаване под наем на общински имоти - земеделски земи за срок от 8 години за отглеждане на едногодишни полски култури на 26 март 2019 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване на общински имоти – земеделски земи под наем за срок от 8 години за отглеждане на едногодишни полски култури. Търгът ще се проведе на 26 март 2019 година от 09:30 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара…

Търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост на 14 март 2019 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост. Търгът ще се проведе на 14 март 2019 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.  Обява 14/02/2019, 11:41

Търг за отдаване под наем за срок от 5 години на части от терени общинска собственост за разполагане на рекламно - информационни елементи (РИЕ) на 27 февруари 2019 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи (РИЕ) за срок от 5 години. Търгът ще се проведе на 27 февруари 2019 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.  Обява  25/01/2019, 11:30…

Търг за отдаване под наем на общински имоти - земеделски земи на 26 февруари 2019 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване на общински имоти – земеделски земи под наем за срок от 8 години за отглеждане на едногодишни полски култури и под аренда за срок от 20 години за отглеждане на трайни насаждения. Търгът ще се проведе на 26 февруари…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали