Търгове

Търг за продажба на дървесина на 21 февруари 2019 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на дървесина с приблизителна кубатура 350 пространствени куб. метра /193 плътни куб. м/, находяща се в склад на територията на кв. „Голиш“, гр. Стара Загора.  Търгът ще се проведе на 21 февруари 2019 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2…

Търг за продажба на недвижими имоти на 24 януари 2019 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти. Търгът ще се проведе на 24 януари 2019 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.   Обява  02/01/2019 , 10:30  

Търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост на 09 януари 2019 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост. Търгът ще се проведе на 09 януари 2019 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.  Обява 10/12/2018, 16:00 Обява за долълване на обект  21/12/2018 , 10:58…

Търг за продажба на недвижими имоти на 14 декември 2018 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти. Търгът ще се проведе на 14 декември 2018 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора. Обява 13/11/2018, 16:30 Допълнение към обява за провеждане на търг  29/11/2018 , 12:05

Търг за отдаване под наем на останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на 11 декември 2018 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за срок от 1 /една/ стопанска година - 2018/2019 г. Търгът ще се проведе на 11 декември 2018 г. от 14:30 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата…

Търг за отдаване под наем на общински имоти - земеделски земи на 11 декември 2018 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване на общински имоти – земеделски земи под наем за срок от 8 години за отглеждане на едногодишни полски култури и под аренда за срок от 20 години за отглеждане на трайни насаждения. Търгът ще се проведе на 11 декември 2018…

Търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост на 15 ноември 2018 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост. Търгът ще се проведе на 15 ноември 2018 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.  Обява 15/10/2018, 10:30

Търг за продажба на недвижими имоти на 31 октомври 2018 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти. Търгът ще се проведе на 31 октомври 2018 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.   Обява  28/09/2018 , 10:10

Търг за отдаване под наем на общински имоти - земеделски земи за срок от 8 години за отглеждане на едногодишни полски култури на 30 октомври 2018 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване на общински имоти – земеделски земи под наем за срок от 8 години за отглеждане на едногодишни полски култури. Търгът ще се проведе на 30 октомври 2018 година от 09:30 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата…

Търг за отдаване под наем на обекти, частна общинска собственост на централен покрит пазар и микропазари на 12 септември 2018 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, частна общинска собственост на Централен покрит пазар по утвърдена схема и акт за собственост № 12675/06.01.2014 г. Търгът ще се проведе на 12.09.2018 г. от 10:00 часа в стая № 3 в Управлението на звено…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали