Повторен търг за учредяване право на строеж за изграждане на Кафе-аперитив - УПИ I, кв. 61, с. Борилово и на 1 брой надземен гараж - УПИ I, кв. 96, гр. Стара Загора на 31 юли 2019 г.

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж.

Търгът ще се проведе на 31 юли 2019 година от 14:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.

 

Обява  28/06/2019 ,15:21

Скица обект № 1  28/06/2019 ,15:21

Скица обект № 2  28/06/2019 ,15:21

Обект № 1

Обект № 2

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали