Повторен търг за учредяване право на строеж за изграждане на Кафе-аперитив - УПИ I, кв. 61, с. Борилово и на 1 брой надземен гараж - УПИ I, кв. 96, гр. Стара Загора на 31 юли 2019 г.

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж.

Търгът ще се проведе на 31 юли 2019 година от 14:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.

 

Обява  28/06/2019 ,15:21

Скица обект № 1  28/06/2019 ,15:21

Скица обект № 2  28/06/2019 ,15:21

Обект № 1

Обект № 2

Горещ телефон
за сигнали