Търг за отдаване на общински поземлени имоти под аренда и под наем на 17 май 2016 г.

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване на общински поземлени имоти под аренда за срок от 10 години, за създаване на трайни насаждения. Търгът ще се проведе на 17 май 2016 година от 09:30 часа в зала № 1 в сградата на Община Стара Загора.

 

Обява 176.83 KB 19/04/2016, 15:35

 

Скици с. Ракитница 457.74 KB 19/04/2016, 15:55

Скици с. Богомилово 2.16 MB 19/04/2016, 15:54

Скици с. Воденичарово 901 KB 19/04/2016, 15:55

Скици с. Калитиново 1.42 MB 19/04/2016, 15:54

Скици с. Ловец 569.4 KB 19/04/2016, 15:54

Скици с. Маджерито 660.54 KB 19/04/2016, 15:54

Скици с. Малко Кадиево 997.43 KB 19/04/2016, 15:54

Скици с. Оряховица 5.13 MB 19/04/2016, 15:54

Скици с. Памукчии 669.98 KB 19/04/2016, 15:55

Скици с. Петрово 887.69 KB 19/04/2016, 15:55

Скици с. Плоска Могила 861.01 KB 19/04/2016, 15:55

Скици с. Хрищени 911.68 KB 19/04/2016, 15:54

Скици с. Яворово 1.7 MB 19/04/2016, 15:55

 

с. Ракитница                            с. Богомилово                   с. Воденичарово

17.05 Rakitnica  17.05 Bogomilovo  17.05 Vodenicharovo

с. Калитиново                        с. Ловец                               с. Маджерито                    с. Малко Кадиево

17.05 Kalitinovo  17.05 Lovec  17.05 Madzherito  17.05 Malko kadievo

                                                             с. Оряховица

  17.05 Oryahovica  17.05 Oryahovica 2  17.05 Oryahovica 3

с. Памукчии                            с. Петрово                           с. Плоска Могила              

17.05 Pamukchii  17.05 Petrovo  17.05 Ploska mogila

                                        с. Хрищени                                       с. Яворово

17.05 Hrishteni 1  17.05 Hrishteni 2  17.05 Yavorovo

Горещ телефон
за сигнали