Търг за отдаване на общински поземлени имоти под аренда за срок от 20 год. за създаване на трайни насаждения и под наем за срок от 5 год. за отглеждане на едногодишни полски култури на 21 септември 2016 г.

Размер на шрифта: A A A

 

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване на общински поземлени имоти под аренда за срок от 20 години, за създаване на трайни насаждения, и под наем за срок от 5 години за отглеждане на едногодишни полски култури. Търгът ще се проведе на 21 септември 2016 година от 09:30 часа в зала № 1 в сградата на Община Стара Загора.

 

Обява 144.88 KB 23/08/2016, 10:52

Скици с. Ракитница 968.85 KB 23/08/2016, 10:52

Скици с. Змейово 4.34 MB 23/08/2016, 10:52

Скици с. Остра могила 2.07 MB 23/08/2016, 10:52

Горещ телефон
за сигнали