Търг за отдаване на общински поземлени имоти под наем за срок от 5 г., за отглеждане на едногодишни полски култури на 20 април 2016 г.

Размер на шрифта: A A A

 

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване на общински поземлени имоти под наем за срок от 5 години, за отглеждане на едногодишни полски култури. Търгът ще се проведе на 20 април 2016 година от 09:30 часа в зала № 1 в сградата на Община Стара Загора.

Обява 150.56 KB 23/03/2016, 16:45

Скици с. Горно Ботево 1.06 MB 23/03/2016, 16:48

Скици с. Еленино 152.63 KB 23/03/2016, 16:48

Скици с. Загоре 321.43 KB 23/03/2016, 16:48

Скици с. Калояновец 732.92 KB 23/03/2016, 16:48

Скици с. Козаревец 1.32 MB 23/03/2016, 16:48

 

с. Горно Ботево

20.04 Горно Ботево  20.04 Горно Ботево

 

 с. Еленино

20.04 Еленино

 

 с. Загоре

20.04 Загоре

 

с. Калояновец

20.04 Калояновец  20.04 Калояновец

 

с. Козаревец

20.04 Козаревец  20.04 Козаревец  20.04 Козаревец

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали