Търг за отдаване на общински поземлени имоти под наем за срок от 5 год. за отглеждане на едногодишни полски култури, и срок от 8 год. за засаждане на многогодишни култури на 26 юли 2016 г.

Размер на шрифта: A A A

 

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване на общински поземлени имоти под наем за срок от 5 години, за отглеждане на едногодишни полски култури, и срок от 8 години за засаждане на многогодишни култури. Търгът ще се проведе на 26 юли 2016 година от 09:30 часа в зала № 1 в сградата на Община Стара Загора.

 

Обява 170.6 KB 27/06/2016, 17:05

Скици с. Колена 6.68 MB 27/06/2016, 17:08

Скици с. Лозен и с. Сладък кладенец 2.82 MB 27/06/2016, 17:08

Скици с. Хан Аспарухово 1.69 MB 27/06/2016, 17:08

Скици с. Лозен и с. Михайлово 517.25 KB 27/06/2016, 17:08

Скици с. Ново село 439.63 KB 27/06/2016, 17:08

Скици с. Оряховица 370.2 KB 27/06/2016, 17:08

 

с. Колена

26.07 Kolena  26.07 Kolena 2

 

с. Лозен 

26.07 Lozen 1  26.07 Lozen 2  26.07 Lozen 3

 

с. Сладък кладенец

26.07 SKladenec

 

с. Хан Аспарухово

26.07 HAsparuhovo 1  26.07 HAsparuhovo 2

 

с. Михайлово

26.07 Mihaylovo

 

с. Ново село

26.07 NSelo

 

с. Оряховица

26.07 Oryahovica

Горещ телефон
за сигнали