Търг за отдаване на общински поземлени имоти под наем за срок от 5 год. за отглеждане на едногодишни полски култури на 26 октомври 2016 г.

Размер на шрифта: A A A

 

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване на общински поземлени имоти под наем за срок от 5 години, за отглеждане на едногодишни полски култури. Търгът ще се проведе на 26 октомври 2016 година от 09:30 часа в зала № 1 в сградата на Община Стара Загора.

Обява 129.45 KB 21/09/2016, 11:36

Скици с. Арнаутито 236.49 KB 21/09/2016, 11:36

Скици с. Бенковски 150.46 KB 21/09/2016, 11:36

Скици с. Братя Кунчеви 142.04 KB 21/09/2016, 11:36

Скици с. Дълбоки 801.01 KB 21/09/2016, 11:36

Скици с. Елхово 1.53 MB 21/09/2016, 11:36

Скици с. Калитиново 356.72 KB 21/09/2016, 11:36

Скици с. Колена 199.44 KB 21/09/2016, 11:36

Скици с. Малка верея 2.53 MB 21/09/2016, 11:36

Скици с. Михайлово 223.96 KB 21/09/2016, 11:36

Скици с. Ново село 1.11 MB 21/09/2016, 11:36

Скици с. Оряховица 626.57 KB 21/09/2016, 11:36

Скици с. Памукчии 352.77 KB 21/09/2016, 11:36

Скици с. Ракитница 597.08 KB 21/09/2016, 11:36

Скици с. Сладък кладенец 519.09 KB 21/09/2016, 11:36

Скици с. Сулица 493.67 KB 21/09/2016, 11:40

Скици с. Хан Аспарухово 170.94 KB 21/09/2016, 11:40

Скици с. Християново 205.76 KB 21/09/2016, 11:40

 

с. Арнаутито

targ 26.10.2016 Arnautito 

с. Бенковски

targ 26.10.2016 Benkovski 

с. Братя Кунчеви

targ 26.10.2016 Bratq Kunchevi 

с. Дълбоки

targ 26.10.2016 DylbokiI 1   targ 26.10.2016 Dylboki 2 

с. Елхово

targ 26.10.2016 Elhovo 

с. Калитиново

targ 26.10.2016 Kalitinovo 

с. Колена

targ 26.10.2016 KOLENA 

с. Малка верея

targ 26.10.2016 Malka vereq   targ 26.10.2016 Malka vereq 1 

с. Михайлово

targ 26.10.2016 Mihajlovo 

с. Ново село

targ 26.10.2016 Novo selo 

с. Оряховица

targ 26.10.2016 Orqhovica 

с. Памукчии

targ 26.10.2016 Pamukchii 

с. Ракитница

targ 26.10.2016 Rakitnica 

с. Сладък кладенец

targ 26.10.2016 Sl. kladenec 

с. Сулица

targ 26.10.2016 Sulica 

с. Хан Аспарухово

targ 26.10.2016 Han Asparuhovo 

с. Християново

targ 26.10.2016 Hristiqnovo 

 

Горещ телефон
за сигнали