Търг за отдаване под аренда и наем на земеделски имоти на 12 ноември 2015 г.

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда за създаване на трайни насаждения на земеделски имоти в село Хрищени и за отдаване под наем за отглеждане на едногодишни полски култури на земеделски имоти в селата Хан Аспарухово, Арнаутито, Бенковски, Воденичарово, Горно Ботево, Калояновец, Козаревец, Ловец, Оряховица, Подслон, Пшеничево, Ракитница, Самуилово и Михайлово.

Търгът ще се проведе на 12.11.2015 г. от 09:30 часа в Зала № 1 на Общината.

Обява  

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали