Търг за отдаване под наем на части от имоти общинска собственост за поставяне на преместваеми обекти на 07 октомври 2022 г.

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на 37 броя части от имоти публична общинска собственост с площ от 4 кв. м. за поставяне на преместваеми обекти.

Търгът ще се проведе на 07 октомври 2022 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.

Обява на търга

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали