Търг за отдаване под наем на части от имоти общинска собственост за поставяне на преместваеми обекти тип "Хладилна витрина за продажба на сладолед" на 14 април 2023 г.

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за период от 01.05.2023 г. до 31.10.2023 г. на части от терени общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти.

Търгът ще се проведе на 12.04.2023 г. от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.

Обява на търга

Схема 1

Схема 2

Схема 3

Схема 4

Схема 5

Схема 6

Схема 7, 8 и 9

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали