Търг за отдаване под наем на части от терени общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти на 19 септември 2022 г.

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от две години на части от терени общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти - 1 брой преместваем обект тип "Вендинг автомат за продажба на топли напитки" и 1 брой преместваем обект тип "Електронна боксова круша".

Търгът ще се проведе на 19 септември 2022 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.

Обява на търга

Схема за разполагане на преместваеми обекти в парк "Артилерийски"

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали