Търг за отдаване под наем на имоти, общинска собственост на 30 юни 2016 г.

Размер на шрифта: A A A

 

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост.

Търгът ще се проведе на 30.06.2016 г. от 10:00 часа, в Зала № 1, ет. 2, в сградата на Община Стара Загора.

 

Обява 177.59 KB 08/06/2016, 10:06

 

СКИЦИ НА ВОДНИ ОБЕКТИ - ЯЗОВИРИ В ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

Скица на язовир в землището на с. Козаревец 227.83 KB 08/06/2016, 11:40

Скици на язовир в землището на с. Кирилово 408.68 KB 08/06/2016, 11:40

Скица на язовир в землището на с. Сладък Кладенец 315.58 KB 08/06/2016, 11:40

Скица на язовир в землището на с. Борово 192.33 KB 08/06/2016, 11:40

Скица на язовир в землището на с. Пшеничево 268.84 KB 08/06/2016, 11:43

Скица на язовир в землището на с. Ловец 253.25 KB 08/06/2016, 11:40

 

Обект № 16                           Обект № 17                       Обект № 18

30.06 obekt 16  30.06 obekt 17  30.06 obekt 18

 

Обект № 19                           Обект № 20                       Обект № 21

30.06 obekt 19  30.06 obekt 20  30.06 obekt 21

 

 

Обекти частна и публична общинска собственост 

 

Обект № 1                              Обект № 2                           Обект № 4                           Обект № 5        

30.06 obekt 1  30.06 obekt 2  30.06 obekt 4  30.06 obekt 5

 

Обект № 6                              Обект № 7                         Обект № 8                            Обект № 9

30.06 obekt 6  30.06 obekt 7  30.06 obekt 8  30.06 obekt 9

 

Обект № 10                            Обект № 11                        Обект № 12                           Обект № 13 

30.06 obekt 10  30.06 obekt 11  30.06 obekt 12  30.06 obekt 13

 

  Обект № 14                          Обект № 15                          Обект № 22

30.06 obekt 14  30.06 obekt 15  30.06 obekt 22

 

Горещ телефон
за сигнали