Търг за отдаване под наем на обекти частна и публична общинска собственост и водни обекти - язовири на 05 април 2017 г.

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост. Търгът ще се проведе на 05 април 2017 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.

 

Обява 130.64 KB 10/03/2017, 10:19

 

Скици водни обекти

Скица с. Козаревец 227.83 KB 10/03/2017, 10:23

Скици с. Кирилово 408.68 KB 10/03/2017, 10:23

Скица с. Сладък Кладенец 315.58 KB 10/03/2017, 10:23

Скица с. Борово 192.33 KB 10/03/2017, 10:23

Скица с. Ловец 253.25 KB 10/03/2017, 10:23

 

Обект № 1                            Обект № 4                              Обект № 5                              Обект № 6                           Обект № 7

Обект № 1  Обект № 4  Обект № 5  Обект № 6  Обект № 7

 

Обект № 9                           Обект № 10                             Обект № 11                         Обект № 12                        Обект № 13                        

Обект № 9  Обект № 10  Обект № 11  Обект № 12  Обект № 13  

 

  Обект № 14

Обект № 14                 

Горещ телефон
за сигнали