Търг за отдаване под наем на обекти, частна общинска собственост на Централен пазар и микропазари на 01 юли 2021 г.

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, частна общинска собственост на Централен покрит пазар по утвърдена схема и на микропазари.

Търгът ще се проведе на 01.07.2021 г. от 10:00 часа в стая № 3 в Управлението на звено "Общински пазари", ул. "Пазарска" № 4.

 

Обява  15/06/2021 , 17:01

Централен пазар

ул. "Отец Паисий" - ул. "Ген. Гурко"

бул. "Славянски" - ул. "Отец Паисий"

ул. "Св. Патриарх Евтимий" - ул. "Августа Траяна"

Микропазар в кв. 75

Централен пазар - открита част

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали