Търг за отдаване под наем на обекти, частна общинска собственост на централен покрит пазар и микропазари на 12 септември 2018 г.

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, частна общинска собственост на Централен покрит пазар по утвърдена схема и акт за собственост № 12675/06.01.2014 г.

Търгът ще се проведе на 12.09.2018 г. от 10:00 часа в стая № 3 в Управлението на звено "Общински пазари", ул. "Пазарска" №4.

Обява 20/08/2018, 15:00

Централен покрит пазар - ул. "Пазарска" № 4

Централен пазар - район изток

Горещ телефон
за сигнали