Търг за отдаване под наем на обекти, частна общинска собственост на централен покрит пазар и микропазари на 30 май 2018 г.

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, частна общинска собственост на Централен покрит зеленчуков пазар по утвърдена схема и акт за собственост № 12675/06.01.2014 г.

Търгът ще се проведе на 30.05.2018 г. от 11:00 часа в стая № 3 в Управлението на звено "Общински пазари", ул. "Пазарска" № 4.

 

Обява  11/05/2018 , 11:00

Централен покрит пазар - ул. "Пазарска" № 4

ул. "Отец Паисий"/бул. "Генерал Гурко"

бул. "Славянски"/ ул. "Отец Паисий"

бул. "Св. Патр. Евтимий"/ул. "Ав. Траяна"

кв. "75" /зад Енергоразпределение/

Централен пазар - открита част

Горещ телефон
за сигнали