Търг за отдаване под наем на общински имоти - земеделски земи на 11 декември 2018 г.

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване на общински имоти – земеделски земи под наем за срок от 8 години за отглеждане на едногодишни полски култури и под аренда за срок от 20 години за отглеждане на трайни насаждения.

Търгът ще се проведе на 11 декември 2018 година от 09:30 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.

Обява 09/11/2018, 10:06

с.Сладък кладенец

с.Бенковски - т.2 и 3

с.Бенковски - т.4

с.Люляк

с.Ново село

с.Хан Аспарухово

с.Хрищени - т.17, 19 и 21

с.Хрищени - т.18

с.Хрищени - т.20

с.Хрищени - т.22

с.Хрищени - т.23 и 24

с.Хрищени - т. 25 и 26

с.Хрищени - т. 27- 32

с.Хрищени - т.33 -38

Горещ телефон
за сигнали