Търг за отдаване под наем на общински имоти - земеделски земи на 15 декември 2022 г.

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти - земеделски земи за срок от 5 и 7 години за отглеждане на едногодишни полски култури.

Търгът ще се проведе на 15 декември 2022 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора. 

Обява на търга

село Казанка

село Казанка

село Казанка

село Казанка

село Казанка

село Казанка

село Люляк

село Люляк

село Люляк

село Люляк

село Могила

село Плоска Могила

село Яворово

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали