Търг за отдаване под наем на общински имоти - земеделски земи на 16 февруари 2023 г.

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти - земеделски земи за срок от 10 години за създаване на трайни насаждения и за срок от 5 и 7 години за отглеждане на едногодишни полски култури.

Търгът ще се проведе на 16 февруари 2023 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора. 

Обява на търга

гр. Стара Загора

гр. Стара Загора

с. Арнаутито

с. Змейово

с. Змейово

с. Змейово

с. Казанка

с. Ново село

с. Плоска могила

с. Пъстрово

с. Пъстрово

с. Пъстрово

с. Пъстрово

с. Сладък кладенец

с. Хан Аспарухово

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали