Търг за отдаване под наем на общински имоти - земеделски земи на 20 юни 2019 г.

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване на общински имоти – земеделски земи под наем за срок от 8 години за отглеждане на едногодишни полски култури.

Търгът ще се проведе на 20 юни 2019 година от 09:30 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.

Обява 23/05/2019, 14:04

с.Арнаутито

с. Бъдеще

с.Змейово

с.Змейово

с.Казанка

с.Колена

с.Маджерито

с.Остра могила

с. Петрово

с. Сладък кладенец

Горещ телефон
за сигнали