Търг за отдаване под наем на общински имоти - земеделски земи на 23 април 2019 г.

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване на общински имоти – земеделски земи под наем за срок от 8 години за отглеждане на едногодишни полски култури.

Търгът ще се проведе на 23 април 2019 година от 09:30 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.

Обява 25/03/2019, 10:25

село Бенковски

село Кирилово

село Козаревец

село Люляк

село Лясково

Горещ телефон
за сигнали