Търг за отдаване под наем на общински имоти - земеделски земи на 25 юли 2019 г.

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване на общински имоти – земеделски земи под аренда за срок от 15 години и 10 години за създаване на трайни насаждения и под наем за срок от 8 години за отглеждане на едногодишни полски култури.

Търгът ще се проведе на 25 юли 2019 година от 09:30 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.

Обява 24/06/2019, 14:15

с.Колена

с.Елхово

с.Хрищени

с.Братя Кунчеви

с.Братя Кунчеви

с.Дълбоки

с.Колена

с.Сладък кладенец

с.Християново

с.Християново

с.Християново

с.Хрищени

Горещ телефон
за сигнали