Търг за отдаване под наем на общински имоти - земеделски земи на 26 февруари 2019 г.

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване на общински имоти – земеделски земи под наем за срок от 8 години за отглеждане на едногодишни полски култури и под аренда за срок от 20 години за отглеждане на трайни насаждения.

Търгът ще се проведе на 26 февруари 2019 година от 09:30 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.

Обява 25/01/2019, 10:40

село Сладък кладенец

село Бенковски

село Бенковски

село Християново

село Християново

село Християново

село Хан Аспарухово

село Хрищени

село Хрищени

Горещ телефон
за сигнали