Търг за отдаване под наем на общински имоти - земеделски земи на 29 май 2019 г.

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване на общински имоти – земеделски земи под наем за срок от 8 години за отглеждане на едногодишни полски култури и под аренда за срок от 15 години за създаване на трайни насаждения.

Търгът ще се проведе на 29 май 2019 година от 09:30 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.

Обява 23/04/2019, 14:36

село Колена

село Колена

село Братя Кунчеви

село Братя Кунчеви

село Дълбоки

село Елхово

село Козаревец

село Козаревец

село Сладък кладенец

село Хрищени

Горещ телефон
за сигнали