Търг за отдаване под наем на общински имоти - земеделски земи за срок от 5 години и 8 години за отглеждане на едногодишни полски култури на 30 март 2017 г.

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване на общински имоти - земеделски земи под наем, за срок от 5 години и 8 години, за отглеждане на едногодишни полски култури. Търгът ще се проведе на 30 март 2017 година от 09:30 часа в зала № 1 в сградата на Община Стара Загора.

 

Обява 160.99 KB 06/03/2017, 12:01

 

                                                                                          с. Борилово                                                                                        с. Загоре

с. Борилово  с. Борилово  с. Борилово  с. Борилово  с. Загоре

 

                                                                    с. Змейово                                                              с. Калитиново                    с. Калояновец                                        

с. Змейово  с. Змейово  с. Змейово  с. Калитиново  с. Калояновец

Горещ телефон
за сигнали